بازتولید هویت اجتماعی - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

درس بازتولید هویت اجتماعی را با نکاتش همراه هم یاد میگیریم

بازتولید هویت اجتماعی - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

سلام دوستان خوبم!

تمام نکات کنکوری و مهم این درس رو براتون گلچین کردیم و تو فایل ضمیمه قرار دادیم تا استفاده کنید.

تگر دوست داشتید از این مبحث تست هم بزنید،دفترچه جامع برای شماست!

دفترچه جامع 21 بهمن

 

3/27/2023 4:42:35 PM