ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 6 بهمن

این مطلب حاوی ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 6 بهمن است.

ویژگی‌های دروس عمومی دوازدهم، یازدهم و دهم در آزمون 6 بهمن

ویژگی‌های آزمون‌ عمومی 6 بهمن- مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم 

 آزمون دروس عمومی در مقاطع دوازدهم، یازدهم و دهم به صورت جداگانه در روزهای پنج‌شنبه – روز قبل از آزمون اختصاصی- و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

آزمون رأس ساعت 8 شروع می‌شود و مدت زمان پاسخگویی 60 دقیقه است.

3/27/2023 5:32:15 PM