محمود رضا اسلامی: تحلیل سوال‌های ریاضی دیماه 1401 کنکور ریاضی

در مطلب جالب زیر محمود رضا اسلامی: تحلیل سوال‌های ریاضی دیماه 1401 کنکور ریاضی به سبک جالبی انجام داده است

محمود رضا اسلامی: تحلیل سوال‌های ریاضی دیماه 1401 کنکور ریاضی

تحلیل کنکور دی‌ماه 140۱

رشته ریاضی فیزیک

درس ریاضی

 

 

ساعت ۱۱:۴۰ با پیامک یکی از دوستان متوجه شدم که سؤالات در سایت سازمان سنجش قرار گرفته. به سرعت وارد سایت شدم و دفترچه ریاضی را پرینت گرفتم. گفتم بهتر است که خیلی جدی، مثل یک آزمون باهاش برخورد کنم تا حس و حال بچه‌ها رو بهتر درک کنم و بتونم تحلیل بهتری بنویسم.

 

 شروع کردم، صفحه اول. تا چشمم به سؤال اول خورد، نفس راحتی کشیدم و گفتم که سؤال یک، سؤال معمولی از دنباله هاست. به‌سرعت که محاسبات نسبتاً خوبش رو دیدم، کمی جدی‌تر گرفتم وحلش کردم. ولیکن سؤال دوم به سرعت، حالم رو عوض کرد. با سؤال ساده‌ای از تابع درجه دوم رو به رو شدم.  سؤال ۳ و ۴  از مجموعه و گزاره بودند. می‌تونست آسونتر باشه. به نظرم می‌اومد که این دو سؤال رو باید جزء سؤالات متوسط قرار بدم. تست پنجم، تست قدیمی بود که با این تنوع موضوعات توی معادله درجه دوم، انتظارشو نداشتم، ولی خوب و روون حل شد. تست آخر صفحه، مربوط به تابع بود اما موقع حلش، ذهنم درگیر این بود که این رو جزء کدوم موضوع از تابع باید قرار بدم.

 

نرم نرم متوجه شدم که سطح آزمون یکم بالاست یا شاید من داشتم خسته تر می شدم!. تو تست ۷ که از هندسه مختصاتی بود با کشیدن یک شکل خوب تونستم ازش رد بشم. اگرچه تو تست ۸ دوست داشتم که محاسبات نرم تری داشته باشه ولیکن برام تست قابل قبول و مناسبی بود و حالم رو خوب کرد. تست نهم، ظاهراً برای تابع نمایی طرح شده بود ولیکن پرسش آخر سؤال، به تابع وارون مربوط می‌شد که اون رو جذاب کرده بود. سؤال دهم، یک سؤال معمولی و محاسباتی از معادله گویا بود. سؤال آخر این صفحه، به نظرم سؤال قشنگی بود و با کسینوس و یا بهتر با تانژانت تفاضل، خوب حل می‌شد. شبیه یه سؤال کتاب درسی و سؤالاتی که تو آزمون‌های مختلف دیده بودم. ولی به نظرم، یکی از سؤالات قشنگ و استاندارد آزمون، همین سؤال یازده خواهد شد.

 

تو صفحه سوم همون ابتدا با یک موج سینوسی مواجه شدم که یه کوچولو به راست هم منتقل شده بود و سؤال ۱۲ با این کار، کمی سخت تر شده بود. سؤال ۱۳، اگرچه سؤال تکراری به حساب میومد ولی به هیچ وجه سؤال ساده‌ای محسوب نمی‌شد. سؤال ۱۴، ترکیب تابع مرکب و تابع قدر مطلقی بود که خیلی مواقع شبیهش رو دیده بودیم. آخرین سؤال این صفحه یعنی سؤال 15، یک سؤال قشنگ دیگه به حساب میومد که تابع وارون، تابع خطی و حد در بی نهایت با هم توی یک سوال گنجونده شده بود. ریتم سؤالات، به جهت سختی و آسونی خوب بود. تا عرصه بهم تنگ می‌شد، یه سؤال آسون یا متوسط پر تکرار به دادم می‌رسید.

 

تو صفحه چهارم از تست ۱۶ تا ۲۳ ، می‌خواستم از نیمه آزمون عبور کنم. پایین صفحه تعدادی سؤال شماره ش و آمار و احتمال به چشم می خورد. سؤال ۱۶ رو، تو سال‌های دور کنکور دیده بودم ولی وارد شدن یک پارامتر، سختش کرده بود. سؤال ۱۷، که مربوط به نقطه بحرانی بود، سؤال پر محاسبه‌ای بود. چشمم دنبال تست مشتق گیری بود که همه سال میومد و می‌شد راحت حلش کرد. سؤال ۱۸، سؤال بعدی مشتق بود که اگرچه تکراری بود ولی از متوسط، بالاتر بود. سؤال ۱۹ ، سؤال آخر مشتق بود. سؤال اکسترمم و اونم برای مجموع دو ریشه معادله درجه دوم. سؤال ترکیبی، پر محاسبه و هم دارای دام پرخطر که خیلی راحت می‌شد، ۲ تا ۳ دقیقه وقت گذاشت و غلط زدش. سؤال ۲۰ مربوط به شمارش، سؤال ساده‌ای بود که نفسم رو حال آورد. اما دیری نپایید که به سرعت، تو سؤال ۲۱ با یک سؤال ترکیبی دیگه مواجه شدم. احتمال با معادله درجه ۲ . معادله درجه دوم، چه‌قدر تو خوبی! البته این سؤال به پر محاسبه بودن سؤال ۱۹ نبود. فکر می‌کنم تو وقتش حل کردم. تو سؤال ۲۲ مجدد اتفاق سؤال ۲۰ تکرار شد. تو سؤال ۲۳ با خوندن سؤال کمی عقب نشینی کردم ولیکن مثل سؤال ۲۱،  سؤال خوب و جدی محسوب می‌شد. کلاً این صفحه، شاید چالش جدی درس حسابان و ریاضیات پایه محسوب بشه.

 

صفحه پنجم فقط چهار تا سؤال داشت. به نظرم سؤال ۲۴ یک سوال معمولی از قضیه بیز تو احتمال بود. سؤال ۲۶ هم یک سؤال معمولی بود که با یک قضیه تالس قابل حل بود. سؤال ۲۷ ، سؤالی از فرمول تعداد قطرهای چند ضلعی بود که فکر نمی‌کردم از این موضوع تست داشته باشیم. سؤال آسون ولی با محاسبات خوبی بود. سؤال ۲۵ هم سؤال سختی محسوب می‌شد. بالاخره تو هندسه پایه، طبیعی بود و از قبل می‌شد پیش بینیش کرد.

 

صفحه ششم سه سؤال از هندسه پایه و دو سؤال از هندسه ۳ داشت. سؤال ۲۸ خیلی آسون بود. سؤالات  ۲۹ و 30  متوسط بودن.  اگرچه که تو سؤال ۳۰ می‌شد حالت خاص در نظر گرفت و با درنظر گرفتن مثلث متساوی الاضلاع ازش عبور کرد. اما سؤال جدی این صفحه سؤال ۳۱ بود که به سرعت با سؤال معمولی و راحت ۳۲ از اندازه تصویر جبران شد و کار این صفحه رو خوب به پایان رسوند.

 

در صفحه آخر انتظار داشتم چند تا سؤال معمولی از هندسه ۳ ببینم که همین اتفاق هم افتاد. دو سؤال اول، معمولی به حساب می‌اومد و سؤال ۳۵ هم سؤال ساده‌ای بود. یه محاسبه دترمینان لازم داشت و بس. پنج سال آخر مربوط به گسسته می‌شد. سه سؤال اول، سؤالات معمولی بودند اما دو سوال آخر. سؤال ۳۹، مربوط به لانه کبوتری بود. شاید در سال های اخیر از این مدل تست زیاد دیده بودیم اما این تست، سخت و با ادبیاتی پیچیده‌تر بود. در تست چهلم، باید بیشترین و کمترین تعداد یال های گراف را محاسبه می کردیم. همیشه وقتی به این سؤال می‌رسیدم و اون‌رو توکلاس درس حل می‌کردم به خودم می‌گفتم که باید این سؤال رو از طرح درسم حذف کنم  و سؤال سختی است. ولی دیگه حذفش نمی‌کنم.

 

 آزمون با دو سؤال سخت به پایان رسید.

 

  • در این آزمون سهم حسابان و ریاضیات پایه مربوطه‌اش ۱۷ سؤال بود که سهم حسابان ۲ ، ۶ و سهم ریاضیات پایه ۱۱ بود. سهم هندسه پایه ۶ سؤال و هندسه ۳،  ۵ سؤال که در مجموع سهم هندسه ۱۱ سؤال شد. سهم گسسته 5 سؤال و آمار و احتمال و شمارش بدون شمردن، 7 سؤال که سهم گسسته ، آمار و احتمال و شمارش 12 سؤال شد.
  • از نگاه دیگر، درمجموع ۱۶ سؤال از ۴۰ سوال از مباحث دوازدهم بود که می‌توانست کمی بیشتر باشد ولی به‌نظر بنده قابل دفاع و تا حدودی مناسب است. 
  • موضوعاتی مثل تبدیل‌های هندسی در هندسه پایه و یا بخشپذیری و قضیه تقسیم در گسسته و چند مورد معدود دیگر، می‌توانست در آزمون گنجانده شود و از نقش معادلات و تابع درجه دوم کاسته شود.
  • ادبیات سؤال‌ها، کاملاً ادبیات روانی بود و به جهت سطح علمی، سؤالات در چهارچوب کتاب‌های درسی قابل دفاع بودند. به خصوص این‌که چند سؤال با طراحی خوب و تحسین برانگیز در آزمون دیده می‌شد.
  • این آزمون به جز چند سؤال سطح آسان مانند سوال ۲، ۲۷، ۲۸ و ۳۵ به همین تعداد، سؤالات سختی هم در برداشت که طبیعی به نظر می‌رسید اما به نظر بنده اکثریت سؤالات یعنی حدود ۳۰ سؤال باقی‌مانده، سؤالات متوسط به بالایی بودند و این آزمون برای اغلب بچه‌ها آزمون سخت و چه بسا بسیار سختی به شمار خواهد آمد.
  • مطلب آخر اینکه به جز کنکور۱۴۰۰ در کنکور های سراسری در درس ریاضی، معمولاً سؤالات ترکیبی از موضوعات کاملاً متفاوت دیده نمی‌شد ولی در این آزمون چند بار این اتفاق افتاد که این مطلب هم در نوع خود مهم و قابل ذکر است.

 

 

 به امید موفقیت روز افزون، برای دانش‌آموزان این مرز و بوم

سید رضا اسلامی

پایان دی‌ماه 1401

 

5/30/2023 1:54:00 PM
Menu