جلسات هفتگی گروه منحصرا زبان

چهارشنبه‌ها ساعت 16 تا 17 در اسکای روم برای دانش آموزان منحصرا زبانی جلسه برگزار می‌شود.

جلسات هفتگی گروه منحصرا زبان

منحصرا زبانی ها سلام!

🔆 از آبان 1400 با برگزاری جلسات مقطع محور به صورت هفتگی برای دانش آموزان کانونی همراه شما هستیم.

🔔 جلسات هفتگی دانش آموزان گروه منحصرا زبان 4شنبه ها ساعت 16 تا 17 در فضای اسکای روم برگزار می شود. 

 🎓 مسئولیت برگزاری جلسات را  مدیران تولید آزمون کانون بر عهده دارند و هدفمان ارائه مطالب مشاوره ای و آموزشی و نیز پاسخگویی به سوالات شما دانش آموزان عزیز است.

⏪ دقت داشته باشید که لینک ورود به این جلسات ثابت است و شما می‌توانید هر هفته از طریق همین لینک به عنوان کاربر مهمان در جلسه حاضر شوید. 

✅ همچنین، کسانی که منحصرا زبانی و یا کانونی نیستند هم می‌توانند در صورت تمایل در این جلسات شرکت کنند.

📎 لینک ورود به جلسات گروه منحصرا زبان: 

https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/hzaban

📌 در فایل ضمیمه می توانید بخشی از مطالبی را که در جلسات پیشین مطرح شده است مشاهده کنید.

📩 از طرفی، سوالات و نظراتتان را می‌توانید در بخش کامنت ها مطرح کنید.


محدثه مرآتی

رتبه 61 کنکور زبان 96

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

مدیر تولید آزمون گروه منحصرا زبان

3/30/2023 4:20:35 AM