-درس چهارم اقتصاد- درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

در این مطلب سعی شده نکات لازم درس 4 به همراه تست هایی برای تثبیت مطالب اورده شود.

-درس چهارم اقتصاد- درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

سلام دوستان خداقوت...

در این مطلب سعی شده مطالب و نکات لازم درس 4 اقتصاد اورده شود.

در انتها نیز تست هایی برای تثبیت مطالب قرار داده شده است. نمونه ای از مطالب برای شما اورده شده . شما میتوانید کامل مطالب را در قسمت ضمیمه دانلود کنید.


الگوهای اقتصادی :
الگو: نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. مانند : نقشه راه ها ، الگوی اناتومی بدن انسان
و....


الگو جزئیات را نمایش نمیدهد.


الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگو های اقتصادی است که باعث میشود درک بهتری از
بده-بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.


مرز امکانات تولید:مرزی است بین انچه یک کسب و کار با استفاده از منابع موجود و در
دسترسش میتواند تولید کند و انچه نمیتواند. این کسب و کار میتواند هر سطح تولید را که با
نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند.


انتخاب کسب و کار چگونه باشد بهتر است ؟ هتر است به جای تولید در درون مرز
امکانات تولید ، بر روی مرز امکانات تولید کند.نقاط خارج از مرز نیز غیر قابل دستیابی
است و منابع کافی برای تولید ان وجود ندارد.5/29/2023 3:49:11 PM
Menu