قبولی‌های دانشگاه فرهنگیان کانون در کنکور 1401

برای دیدن اسامی همه قبولی ها، فایل‌های ضمیمه را مشاهده کنید:

قبولی‌های دانشگاه فرهنگیان کانون در کنکور 1401

در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می باشد ، اسامی قبولی های دانشگاه های فرهنگیان در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان که در بیش از 70 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

برای دیدن اسامی همه قبولی ها، فایل های ضمیمه را مشاهده کنید:

فایل اول : الف تا چ   

فایل دوم : ح تا س

فایل سوم : ش تا ک

فایل چهارم : گ تا ی

توجه : در صورتی که نام شما در این فهرست درج نشده ، اطلاعات خود را در قسمت کامنت ها یا در صفحه شخصی اعلام نمایید.

3/21/2023 12:02:54 PM