تحلیل خلاقیت تصویری و تجسمی آزمون 20 آبان 1401

تحلیل سوالات و کل درس خلاقیت تصویری و تجسمی آزمون 20 آبان 1401

تحلیل خلاقیت تصویری و تجسمی آزمون 20 آبان 1401

دوستان عزیز سلام.

در آزمون 20 آبان، حدود 950 نفر شرکت کننده داشتیم.


میانگین درصد پاسخگویی به این درس 17 درصد و بالاترین درصد پاسخگویی 66 بوده.


7 سوال خیلی دسوار داشتیم و بقیه سوالات نسبتا دشوار و یا متوسط بودن. در ادامه سوالات سخت رو مرور می‌کنیم.6/6/2023 8:51:32 AM
Menu