روش‌های مطالعه دانش آموزان در آزمون 8 مهر درس ریاضی دبستان

در جلسه امروز کاظم قلم‌چی با دانش‌آموزان ( جمعه - 8مهر 1401 ) دانش‌آموزان پایه‌های مختلف در رابطه با درس‌های برتر خود و روش‌های خوبی که باعث موفقیت‌شان در آن درس‌ها شده بود ؛ مطلب نوشتند.

روش‌های مطالعه دانش آموزان در آزمون 8 مهر درس ریاضی دبستان

سلام به شما دانش آموزان عزیز

در جلسه امروز کاظم قلم‌چی با دانش‌آموزان ( جمعه - 8مهر 1401 ) دانش‌آموزان پایه های مختلف در رابطه با درس‌های برتر خود و روش‌های خوبی که باعث موفقیت‌شان در آن درس‌ها شده بود ؛ مطلب نوشتند. 

از بین روش های اعلام شده ، روش هایی که پرتکرار بوده اند در این مطلب جمع آوری شده اند.ریاضی ششم دبستان 


 

 

< محور تحلیل ازمون > 

 

فاطمه زهرا امینی شهرکرد :

ریاضی ، چون آزمون های قبلی را تحلیل کرده و تست کار کردم.

 

میترا ریاحی گرگان :

ریاضی ، تکرار وتمرین زیاد وبررسی و تحلیل  آزمون های قبلی

 

 

< محور تست زنی >

 

 

ریحانه سلطان نزادی کرمان :

ریاضی، چون تست های زیادی  کار میکنم و درسنامه را کامل میخوانم.

 

 

< محور پیشخوانی>

 

محمد آرتا غلامی خرم آباد :

ریاضی، من ریاضی را با پدرم مطالعه می کنم و مسائل را برای ایشان توضیح و درس می دهم.

 

پرهام مهدوی گلپایگان:

ریاضی ، من پیش خوانی میکنم چون در تابستان این کار را انجام دادم و خیلی در آزمون ها به من کمک کرد  و پس از تسلط تست آموزشی میزنم.

 

 


ریاضی پنجم دبستان


 

< محور حل ازمون مشابه پارسال >

 

محمدحسن محمودی تهران جنوب پنجم دبستان: 

ریاضی : حل کردن سوال های ازمون قبل 

 

 

 

< محور تمرین زیاد >    

 

محسن فتحی بادامیار بورسیه آنالین پنجم دبستان:

 ریاضی :حل سواالت فراوان و یاد گرفتن آنها

 

< محور ساعت مطالعه >  

 

محمدسینا رجبی شیراز پنجم دبستان:

ریاضی : هر روز یک ساعت تمرین کرده بودم.

 

 


ریاضی دوم ، سوم ، چهارم دبستان 

 

 

< محور کتاب های کانون >

 

زهرا‌ شکوری بورسیه آنلاین‌ چهارم دبستان: 

ریاضی- کتاب سه سطحی حل کردم.


< محور روش پیشنهادی  >


فاطمه زهرا‌ اسمعیلی تهران شرق‌ سوم دبستان: 

ریاضی- هنوز ضرب را نخوانده‌ام اما تمام ضرب ها را به روش جمع حل کردم.


< محور کتاب درسی >


فاطمه پورطاهری تهران جنوب چهارم دبستان: 

ریاضی، ریاضی رو خوب امتحان دادم چون اول کتاب رو خوب می خونم، بعد تست میزنم و سوالات سه سطحی رو کار می‌کنم. 

3/23/2023 5:34:43 AM