فیلم مراسم تجلیل از نخبگان ،رتبه‌های زیر 10 کانون درکنکور 1401

فیلم مراسم تجلیل از نخبگان ،رتبه‌های زیر 10 کانون درکنکور 1401 را در ادامه مشاهده کنید ...

فیلم مراسم تجلیل از نخبگان ،رتبه‌های زیر 10 کانون درکنکور 1401

فیلم مراسم تجلیل از نخبگان ،رتبه‌های زیر 10 کانون درکنکور 1401 را در ادامه مشاهده کنید ...

فایل های ضمیمه

قسمت اول : تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور 1401
قسمت دوم : سخنان کاظم قلم چی در مراسم تجلیل از رتبه های زیر 10
قسمت سوم : تجلیل از رتبه های زیر 10 کشوری کنکور های 99 1400 1401
قسمت چهارم :تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور تجربی 1401
قسمت پنجم :تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور ریاضی 1401
قسمت ششم :تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور انسانی 1401
قسمت هفتم :تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکورهنر 1401
قسمت هشتم :تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور زبان 1401
قسمت نهم :تجلیل از رتبه های برتر استثنایی (نابینا ناشنوا جسمی حرکتی)
3/30/2023 5:36:22 AM