مجله‌های آزمون 11 شهریور (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش برای آزمون 11 شهریور را، از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 11 شهریور (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش برای آزمون 11 شهریور را، از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 11 شهریور برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذ را دریافت کنید. 


قابل توجه دانش آموزان:

1- مجله‌ی سرای دانش 202 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی و هنرستان              

2- مجله‌ی سرای دانش 1-203 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم ریاضی و هنر                        

3- مجله‌ی سرای دانش 2-203 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم انسانی و زبان

4- مجله‌ی آزمون 542 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول          

5- مجله‌ی آزمون 541- ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی  


11/29/2022 5:46:16 AM