مجله‌های آزمون 14 مرداد (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش برای آزمون 14 مرداد را، از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 14 مرداد (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش برای آزمون 14 مرداد را، از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 14 مرداد برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذ را دریافت کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم در شرایط فعلی از خانه خارج نشده و از نسخه‌ی پی‌دی‌اف استفاده کنید.

قابل توجه دانش آموزان:

1- مجله‌ی سرای دانش 198 ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی و هنرستان                         

2- مجله‌ی سرای دانش 1-199 ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم ریاضی و هنر                        

3- مجله‌ی سرای دانش 2-199 ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم انسانی و زبان

4- مجله‌ی آزمون 538- ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول          

5- مجله‌ی آزمون 537 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی  

  

11/29/2022 5:10:27 AM