تست‌های کنکور 1400 خارج کشور -منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم به حل تست‌های منطق و فلسفه کنکور 1400 خارج کشور بپردازیم .

تست‌های کنکور 1400 خارج کشور -منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! 
 
 در این مطلب قصد داریم به 
حل تست های منطق و فلسفه کنکور 1400 خارج کشور بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .
مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
1-در کدام عبارت احتمال وقوع مغالطه اشتراک لفظ وجود دارد ؟ 

1)قضایا مانند مفاهیم به جزئی و کلی تقسیم می شوند . 

2)تصدیق می کنم که به درستی متوجه منظور شما نشدم .

3)او خدو انداخت بر رویی که ماه / سجده آرد پیش او در سجده گاه 

4)کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر 


پاسخ گزینه 1 است . کلی و جزئی بودن مفاهیم با کلی و جزئی بودن قضایا متفاوت است . لذا هر کس این ها را با هم اشتباه کند ، دچار مغالطه اشتراک لفظ شده است . 2-در کدام مورد ، نوع دلالت همه الفاظ مشخص شده بر معنای آنها یکسان است ؟ 

1)دوستش او را به خانه خود برد – دست هایت را تا جایی که می توانی بالا ببر – خدا در قرآن به قلم سوگند خورده است . 

2)پاک کنی که خریده ام ، خوب پاک نمی کند – دستم روی کاغذ می دوید و داستان را پیش می برد – در قوری گم شده است .

3)تو ماه منی ، مرا با ماه گردون کاری نیست – چون کوه استوار باش و دلت را به خدای بسپار – ماشین پت پتی کرد و از کار افتاد . 

4)دست خدا بالای دست های آنان است – سرو از میان درختان ، مظهر خوش قد و بالایی است – پس از رسیدن به خانه ، دست و صورت را بشویید .


پاسخ گزینه 1 است . هر سه کلمه (( خانه – دست هایت – قلم )) بر تمام معنای اصلی خود دلالت می کنند و لذا دلالت مطابقی هستند . بررسی سایر گزینه ها : 

2)کلمات (( پاک کن – دستم – قوری )) به ترتیب دارای دلالت (( مطابقی – تضمنی – مطابقی )) هستند . 

3)کلمات (( ماه – کوه – ماشین )) به ترتیب دلالت (( التزامی – مطابقی – تضمنی )) دارند . 

4)کلمات (( دست – سرو – دست و صورت )) به ترتیب دلالت (( التزامی – مطابقی – تضمنی )) دارند . 3-مناسب ترین پاسخ برای این پرسش که (( چرا جملات انشایی در منطق بررسی نمی شوند ؟ )) کدام است ؟

1)با واقعیت مطابقت ندارند .                                     2)خطای اندیشه شامل آنها نمی شود . 

3)فقط از احساسات و تمایلات ما خبر می دهند .      4)به شکل سوالی ، امری یا عاطفی بیان می شوند .


پاسخ گزینه 2 است . فقط جملات خبری هستند که قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارند . از آنجا که وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و جملات انشایی ( مانند جملات امری ، پرسشی و . . . ) را نمی توان صادق یا کاذب دانست ، این دسته از جملات در منطق بررسی نمی شوند . 4-اگر مربع رو به رو مربع تقابل باشد ، به ترتیب امکان موارد زیر را بررسی کنید : 

- جمع میان A و D در صدق 

- تشخیص صدق یا کذب B در صورت صدق C

- جمع میان A و B در صدق 

1)غیر ممکن – غیر ممکن – امکان پذیر                     2)غیر ممکن – امکان پذیر – غیر ممکن

3)امکان پذیر – امکان پذیر – غیر ممکن                   4)امکان پذیر – غیر ممکن – غیر ممکن


پاسخ گزینه 4 است . جمع میان A و D در صدق طبق احکام تداخل ، امکان پذیر است . تشخیص صدق یا کذب B در صورت صدق C طبق احکام تداخل ، غیر ممکن است . جمع میان A و B در صدق طبق احکام تضاد ، غیر ممکن است . 5-روزی نرگس از دور ، حیوانی چهارپا دید که بار زیادی بر پشتش گذاشته شده بود . پدر او مدتی پیش در ضمن یک داستان ، شتر کوهان دار را برای او توصیف کرده بود . نرگس بی درنگ فریاد زد : پدر ! شتر کوهان دار ! نرگس دچار چه مغالطه ای شده است ؟ 

1)تمثیل ناروا                     2)ایهام انعکاس                        3)تعمیم شتابزده                         4)توسل به احساسات


پاسخ گزینه 1 است . از استقرای تمثیلی استفاده کرده و به جهت شباهت ظاهری چهار پای دارای بار با شتر کوهان دار ، آنها را یکی دانسته است . 6-در کدام قضیه ، دامنه مصادیق موضوع و محمول علامت یکسانی دارند ؟ 

1)برخی از حیوانات استخوان ندارند .                       2)تیم والیبال جانبازان بازی را برد . 

3)آدمی به طور طبیعی به آینده می اندیشد .           4)محمود از فرستاده ی مغولان استقبال خوبی نکرد . 


پاسخ گزینه 4 است . گزینه 4 شخصیه سالبه است ، پس موضوع و محمول آن علامت مثبت دارند . بررسی سایر گزینه ها : 

1)موضوع : منفی – محمول : مثبت 

2)موضوع : مثبت – محمول : منفی 

3)موضوع : مثبت – محمول : منفی 7-کدام قضیه مانعه الجمع است ؟ 

1)جسم یا رسانا است یا غیر فلز .                        2)ماه یا به دور خورشید می گردد یا به دور زمین .

3)قضیه یا حملی است یا منفصل حقیقی .         4)هر موجودی ، یا جاندار است یا دارای احساس نیست .


پاسخ گزینه 3 است . در گزینه 3 ، قضیه نمی تواند همزمان هم حملی باشد و هم منفصل حقیقی اما می تواند هیچ کدام نباشد و مثلا منفصل شرطی باشد . 8-کدام عبارت درست است ؟ 

1)هرگاه نتیجه یک استدلال درست باشد ، می توان نتیجه گرفت که مقدمات آن هم درست بوده است . 

2)تأثیری که ژولیدگی یک فرد بر نفوذ کلام او نزد شنونده می گذارد ، ناشی از نوعی مغالطه است . 

3)کلمات مترادف ، با توجه به یکی بودن مفهوم ، از نظر تأثیری که بر شنوندگان می گذارند ، مشابهت دارند . 

4)در مغالطه تعمیم شتابزده ، مغالطه گر می کوشد تا با استفاده از یک عامل روانی ، شنونده را تحت تأثیر قرار دهد . 


پاسخ گزینه 2 است . هنگامی که عبارتی را به خاطر عوامل روانی بپذیریم یا رد کنیم ، دچار مغالطه در اثر عوامل روانی شده ایم . مثلا وقتی یک فرد ژولیده ، سخنی علمی بگوید و چون ژولیده است ، آن را نپذیریم یا ادعای فقر و تنگ دستی کند و به خاطر همین ژولیدگی این ادعا را بپذیریم ، دچار مغالطه توسل به احساسات شده ایم که از جمله مغالطات در اثر روانی است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)نتیجه درست ممکن است از مقدمات غلط به دست آید . مثلا (( هر سنگی سفید است . هر سفیدی جامد است . پس هر سنگی جامد است .))

3)کلمات مترادف ممکن است بار ارزشی متفاوتی داشته باشند و تأثیر متفاوتی بر شنونده بگذارند مثل (( فرمود )) و (( گفت ))

4)مغالطه تعمیم شتابزده مربوط به استقرای تعمیمی است و جزء مغالطات در اثر روانی نیست . 9-کدام مورد ، ویژه ی تفکر فلسفی است ؟                                                                                     

1)تأمل در باورهای بنیادین زندگی                                 2)استفاده از روش عقلی و استدلالی 

3)تلاش برای رهایی از عادت های غیر منطقی              4)تلاش برای پاسخ قانونمند به سوالات مطرح شده  


پاسخ گزینه 1 است . تفکر فلسفی غور در باورهای بنیادین زندگی است . بررسی سایر گزینه ها : 

2)استفاده از روش عقلی و استدلالی در ریاضیات هم وجود دارد و لذا ویژه ی تفکر فلسفی نیست . 

3)یکی از فواید تفکر فلسفی ، رهایی از عادات غیر منطقی است ولی این فایده ویژه ی تفکر فلسفی نیست . 

4)تلاش برای پاسخ قانونمند در همه دانش ها وجود دارد و ویژه ی تفکر فلسفی نیست . 10-فلسفه با کدام مورد ارتباط مستقیم ندارد ؟                                                                        

1)عشق به خردمندی                                        2)هنر خوب زیستن 

3)استفاده درست از ظرفیت ذهن                    4)تلاش برای نیل به حقیقت 


پاسخ گزینه 3 است . گزینه 3 مربوط به علم منطق است . 11-کدام عبارت درست است ؟                                                                                                  

1)گستردگی شناخت و فهم ما از جهان ، نشان می دهد که توانایی شناخت ما حدی ندارد . 

2)کسی که توانایی شناخت برخی امور را مطلقاً منتفی بداند ، امکان شناخت را منکر است . 

3)با پیشرفت های حیرت آور بشر در سده های اخیر ، همه ی دانش های گذشته زیر سوال رفته اند . 

4)کسی که معتقد است حقیقت غیر قابل شناخت است ، ناخواسته وجود یک حقیقت را اثبات می کند . 


پاسخ گزینه 4 است . گزینه 4 اشاره به شکاکیت مطلق دارد که منتهی به تناقض می شود . 12-بارزترین نشانه ی اعتبار شناخت حسی کدام است ؟                                                 

1)عقل به کمک این شناخت ، اسرار و رموز طبیعت را می شناسد . 

2)با استفاده از آن می توان خطاهای گوناگون حواس را تشخیص داد . 

3)انسان نیازهای جسمانی خود را بر اساس یافته های آن برطرف می کند . 

4)فقط با استفاده از این شناخت می توانیم تمایز و تفاوت چیزها را بفهمیم . 


پاسخ گزینه 3 است . دقت کنید که تشخیص تفاوت و تمایز اشیا منحصر به شناخت حسی نیست . 13-کانت با کدام یک موافق است ؟ 

1)هیچ یک از شناخت های انسان ذاتی نیست . 

2)اصل علیت اصلی است که عقل آن را اثبات می کند . 

3)علیت طلوع خورشید نسبت به روشنی زمین ، از پیش در دستگاه ادراکی موجود است . 

4)تصوراتی مانند زمان و مکان و علیت را ، انسان از راه عقل به دست می آورد ، نه از راه حس و تجربه . 


پاسخ گزینه 1 است . کانت شناخت را حاصل همکاری حس و عقل می داند . بنابراین هیچ شناختی ذاتی و غیر اکتسابی نیست و به ورودی های ذهن از خارج نیز وابسته است . 14-توضیح تأثیر متقابل روح و جسم ، بنابر دیدگاه کدام یک ، مشکل تر است؟             

1)ملاصدرا                           2)دکارت                            3)داروینیست ها                              4)ماتریالیست ها  


پاسخ گزینه 2 است . با توجه به اینکه دکارت معتقد است که بدن و روح کاملاً مجزا هستند ، توضیح تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر دشوار است . 15-ملاصدرا و ابن سینا در مورد کدام عبارت اختلاف نظر دارند ؟                                   

1)روح بدن را به کار می گیرد ، نه بدن روح را . 

2)روح و بدن در واقع تفاوتی با یکدیگر ندارند . 

3)رابطه ی روح و بدن شبیه رابطه ی قفس و پرنده است . 

4)بدن بیمار ، روح را کسل می کند و روح افسرده ، بدن را بیمار می کند . 


پاسخ گزینه 3 است . ملاصدرا معتقد است که روح نتیجه رشد و تکامل بدن و باطن بدن است اما ابن سینا معتقد است که خدا روح را به انسان عطا می کند . 16-مفهوم (( عدالت )) در دیدگاه های اخلاقی افلاطون ، به کدام یک از عبارت های زیر نزدیک تر است ؟ 

1)اعمال تساوی و برابری میان قوای سه گانه وجودی 

2)اعتدال و هماهنگی میان ابعاد و قوای وجودی انسان 

3)غلبه قوه عقلانی بر قوای شهوت و غضب و ممانعت آنها از عمل 

4)ایجاد برابری در همه ابعاد فردی و اجتماعی برای رسیدن به سعادت 


پاسخ گزینه 2 است . زمانی که اعتدال و هماهنگی میان ابعاد و قوای وجودی انسان شکل بگیرد ، انسان به ویژگی (( عدالت )) آراسته می شود . 17-حمل (( دارای دو قطر مساوی )) بر (( مربع )) ، از نظر نسبت ، مانند کدام حمل است ؟

1)ذوزنقه بر شکل                                      2)متساوی الاضلاع بر مثلث 

3)مثلث بر دارای اضلاع                             4)دارای زاویه بر مستطیل 


پاسخ گزینه 4 است . حمل صورت سوال و گزینه 4 از نوع اولی ذاتی هستند اما سایر گزینه ها حمل شایع صناعی هستند . 18-کدام عبارت مورد توافق کانت و هیوم است ؟                                                                         

1)درک علیت از طریق حواس امکان پذیر نیست . 

2)مفاهیمی مانند علیت ، جزء ساختارهای ذهن انسان اند . 

3)انسان داده های حسی را در قالب های ذهنی درک می کند . 

4)برای درک علیت ، باید هم از حس و هم از عقل استفاده کنیم . 


پاسخ گزینه 1 است . هیوم و کانت ، هر دو معتقدند که از طریق حواس نمی توان علیت را درک کرد . 19-در کدام عبارت ، لفظ (( باید )) نشان دهنده وجوب علی و معلولی است ؟                               

1)برای نماز خواندن باید وضو گرفت .                                 2)انسان باید راستگو و درستکار باشد . 

3)وقتی از مدرسه آمدی ، باید تکالیفت را انجام دهی .       4)وقتی در قفل نیست و اشکالی وجود ندارد ، باید در باز شود . 


پاسخ گزینه 4 است . در گزینه 4 ، اصل وجوب علی و معلولی و رابطه ضروری ، مشهود است اما در سایر گزینه ها ، رابطه ضروری دیده نمی شود . 20-کدام یک ، جزء مقدمات برهان حرکت نیست ؟ 

1)هر متحرکی نیازمند محرک است .                           2)تسلسل از نظر عقلی محال است . 

3)در عالم طبیعت حرکت وجود دارد .                        4)محرکی وجود دارد که خودش حرکت ندارد . 


پاسخ گزینه 4 است . گزینه 4 نتیجه برهان حرکت است اما سایر گزینه ها ، مقدمات برهان حرکت هستند . 21-کدام مورد با نظرات فیلسوفان مسلمان سازگار است ؟ 

1)معناداری زندگی انسان بدون پذیرش واقعی وجود خدا ، غیر ممکن است . 

2)مقدمه مشترک همه براهین اثبات خدا ، نیازمندی هر موجودی به علت است . 

3)عقل وجود خدا را اثبات می کند و این ، برای معنا بخشی به زندگی کافی است . 

4)فیلسوف ، وجود خدا را به دلایل دینی می پذیرد و سپس می کوشد تا وجود او را اثبات کند . 


پاسخ گزینه 1 است . فیلسوفان مسلمان معتقدند که انسان ابتدا باید وجود خدا را بپذیرد و سپس با خدا ارتباط برقرار کند تا زندگی او معنادار شود . 22-کدام عبارت عقل عملی را به درستی و با دقت بیشتری توضیح می دهد ؟ 

1)آن عقلی که به علوم عملی یعنی باید ها و نباید ها ، مهارت ها و فنون اختصاص دارد . 

2)جنبه ای از عقل که باید ها و نباید ها را مورد بررسی و شناخت قرار می دهد .

3)آن بعد از وجود انسان که به انجام باید ها و پرهیز از نباید ها مبادرت می ورزد .   

4)نوعی از عقل که به رفتار های اختیاری و باید ها و نباید های او اختصاص دارد . 


پاسخ گزینه 2 است . عقل عملی باید ها و نباید ها را صرفاً شناسایی و تشخیص می دهد ؛ نه اینکه ترغیب یا منع کند . 23-کدام عبارت درست است ؟ 

1)این ویژگی ، خاص دانش فلسفه است که درستی یا نادرستی گزاره های آن را استدلال و برهان تعیین می کند .

2)فیلسوفان تجربه گرای مسلمان ، برخلاف گروه عقل گرا ، استدلال تمثیلی و تجربی را نیز در جای خود معتبر می دانند . 

3)به اعتقاد فیلسوفان مسلمان ، ایمانی که پشتوانه عقلی ندارد ، می تواند عامل گمراهی فکری یا عملی انسان گردد . 

4)اصل در دانش فلسفه ، تقویت مهارت های منطقی و تفکر فلسفی است و دانستن تفکرات سایر فیلسوفان ضرورتی ندارد . 


پاسخ گزینه 3 است . از نظر فیلسوفان مسلمان ، ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد . ایمانی که پشتوانه عقلی ندارد ، ارزش چندانی ندارد و چه بسا انسان را به سوی کارهای غلط و اشتباه بکشاند . 24-با استفاده از طبیعت شناسی ابن سینا ، کدام عبارت درست است ؟ 

1)بندگان عالِم خداوند که خشیت او را به دل دارند ، کسانی اند که از طبیعت گذشته و در ماوراءالطبیعه تحقیق کرده اند . 

2)با وجود خسارت هایی که ملخ های مهاجم به کشاورزان می زنند ، نمی توان آنها را حشراتی بی فایده و مضر به حال طبیعت دانست .

3)بیماری ، پیری و مرگ هر چند شر و بدی به نظر می رسند ، اما با توجه به نظام احسن ، هیچ گونه داوری در مورد آنها نمی توان کرد .

4)طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و موجودات آن ، دستخوش تحولاتی می شوند که منشأ طبیعت آنها می شود .


پاسخ گزینه 2 است . طبق طبیعت شناسی ابن سینا ، اگرچه ملخ ها در ظاهر مضر به نظر می آیند اما نمی توان گفت که کاملاً بد و مضر هستند . 25-کدام عبارت با نظرات ملاصدرا سازگار است ؟ 

1)آنچه اصیل است ، وجود است و ماهیت انتزاعی است ، یعنی هیچ گونه واقعیتی ندارد . 

2)میان وجود و ماهیت ، وجود امری واقعی و ماهیت مفهومی ساخته و پرداخته ذهن افراد است . 

3)ذهن عادی و طبیعی انسان ، در مسئله اصالت وجود یا ماهیت ، حقیقت را وارونه نشان می دهد . 

4)وحی و شهود را باید در فلسفه به همان نحوی به کار گرفت که عقل و استدلال به کار می روند . 


پاسخ گزینه 3 است . اذهان عادی ، اصالت ماهیت را بهتر می پسندد و پذیرش اصالت وجود دشوار را می داند . 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

5/30/2023 4:08:50 AM
Menu