بررسی آزمون 7 فروردین سوم دبستان

در این مجموعه نتایج اولین پردازش آزمون 7 فروردین سوم دبستان بررسی شده است.

بررسی آزمون 7 فروردین سوم دبستان

آزمون 7 فروردین، به دلیل برگزاری در ایام تعطیلات نوروز آزمونی است که معمولاً دانش آموزان جدی‌تر و باانگیزه‌تر در آن شرکت می‌کنند.رقابت بین دانش آموزان جدی‌تر صورت می‌گیرد و به همین دلیل معمولاً ترازها افت پیدا می کند.

تراز عددی است که هم به عملکرد خود دانش آموز و هم به عملکرد سایر دانش آموزان بستگی دارد. به طور مثال وقتی آزمونی ساده باشد یا دانش آموزان شرکت کننده در آزمون دانش‌آموزانی قوی باشند تراز کاهش پیدا می کند.

نتایج اولین پردازش کارنامه ها در این آزمون به شرح زیر است:

 

دشوارترین درس این آزمون در بین دروس عادی، درس علوم بوده است. این درس به نوعی است که برای یادگیری کامل آن لازم است علاوه بر متن کتاب، نتایج فعالیت‌ها و آزمایش‌ها نیز یادگرفته شود و تصاویر کتاب نیز سؤال خیز است و سؤالاتی از آن مطرح می‌شود. یکی از کارهایی که می‌تواند یادگیری را کامل کند بررسی سؤالات دام‌دار است. سؤالات دام‌دار سؤالاتی هستند که بیش از 15% دانش آموزانی که به سؤال پاسخ دادند گزینه‌ی اشتباهی را به عنوان پاسخ اعلام کردند.

سؤالات دام‌دار این آزمون به ترتیب زیر است:


میانگین درصد پاسخ گویی به نسبت سایر آزمون ها کم‌تر است و این دو دلیل اصلی می‌تواند داشته باشد: اولین دلیل مرور مباحث از ابتدای کتاب درسی است و فراموشی مباحث اولیه می‌تواند باعث کاهش درصد میانگین شده باشد. موضوع دوم نیز قرارگرفتن مباحث مختلف در کنار یک‌ دیگر است اغلب دانش آموزان در شناخت مبحث مشکل دارند وقتی یک سؤال از یک مبحث خاص مطرح می‌شود به راحتی پاسخ می‌دهند ولی وقتی مباحث در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند به راحتی نمی‌توانند راه حل مناسب را انتخاب کنند.

نتایج این آزمون را با آزمون 8 بهمن می‌توانید مقایسه کنید و میزان پیش ‌رفت در هر مبحث را مشخص  کنید.

آزمون بعدی، یک آزمون هدیه است که در تاریخ 12فروردین برگزار می‌شود. در این آزمون مباحث نیم سال دوم تا جایی که خوانده شده پرسیده خواهد شد.با توجه به این که آزمون ها محل یادگیری هستند از هر فرصت برای یادگیری استفاده کنید.

 

3/30/2023 5:48:47 AM