بررسی آزمون 7فروردین دوم دبستان

در این بخش نتایج اولین پردازش آزمون 7فروردین دانش آموزان دوم دبستانی بررسی شده است.

بررسی آزمون 7فروردین دوم دبستان

آزمون 7 فروردین، به دلیل برگزاری در ایام تعطیلات نوروز آزمونی است که معمولاً دانش آموزان جدی‌تر و باانگیزه‌تر در آن شرکت می‌کنند.رقابت بین دانش آموزان جدی‌تر صورت می‌گیرد و به همین دلیل معمولاً ترازها افت پیدا می کند.

تراز عددی است که هم به عملکرد خود دانش آموز و هم به عملکرد سایر دانش آموزان بستگی دارد. به طور مثال وقتی آزمونی ساده باشد یا دانش آموزان شرکت کننده در آزمون دانش‌آموزانی قوی باشند تراز کاهش پیدا می کند.

نتایج اولین پردازش کارنامه ها در این آزمون به شرح زیر است:

 

میانگین درصد پاسخ گویی به نسبت سایر آزمون ها کم‌تر است و این دو دلیل اصلی می‌تواند داشته باشد: اولین دلیل مرور مباحث از ابتدای کتاب درسی است و فراموشی مباحث اولیه می‌تواند باعث کاهش درصد میانگین شده باشد. موضوع دوم نیز قرارگرفتن مباحث مختلف در کنار یک‌ دیگر است اغلب دانش آموزان در شناخت مبحث مشکل دارند وقتی یک سؤال از یک مبحث خاص مطرح می‌شود به راحتی پاسخ می‌دهند ولی وقتی مباحث در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند به راحتی نمی‌توانند راه حل مناسب را انتخاب کنند.

نتایج این آزمون را با آزمون 8 بهمن می‌توانید مقایسه کنید و میزان پیش ‌رفت در هر مبحث را مشخص   کنید.

آزمون بعدی، یک آزمون هدیه است که در تاریخ 12فروردین برگزار می‌شود. درا ین آزمون مباحث نیم سال دوم تا جایی که خوانده شده پرسیده خواهد شد.با توجه به این که آزمون ها محل یادگیری هستند از هر فرصت برای یادگیری استفاده کنید.

6/1/2023 1:57:26 AM
Menu