آغاز فلسفه - فلسفه دوازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس نهم فلسفه دوازدهم یعنی (( آغاز فلسفه )) داشته باشیم .

آغاز فلسفه - فلسفه دوازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! ! 
 
 در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات 
درس نهم فلسفه دوازدهم یعنی (( آغاز فلسفه )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . 
مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
  از توجه و ورود فلسفه به جهان اسلام 13 قرن می گذرد . توجه به فلسفه ، نتیجه ی (( حیات عقلی )) و (( حیات علمی )) بود که منجر به (( حیات فلسفی )) در جهان اسلام شد . 

•  حیات عقلی : وقتی مردم به عقل و تفکر و اندیشه توجه کنند ؛ به طوری که عقلانیت جزء فرهنگ عمومی جامعه شود ، (( حیات عقلی )) شکل می گیرد . 

  حیات علمی : توجه به عقل و تفکر ، باعث حرکت به سوی علم و دانش و رشد شاخه های مختلف علم می شود و (( حیات علمی )) آغاز می شود . 

•  حیات فلسفی : یکی از شاخه های حیات علمی ، (( حیات فلسفی )) است که بعضی از دانشمندان (فیلسوفان) به آن می پردازند . 

  اولین فیلسوف مسلمان ، (( ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی )) است که حدود 270 کتاب و رساله فلسفی نوشته است . 

  از نظر تاریخی ، حیات عقلی مقدم بر حیات علمی و حیات فلسفی است اما وقتی این سه پدید آیند ، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند . زمینه اول (وجود حیات عقلی در جهان اسلام) : وجود حیات عقلی و حضور عقلانیت و احترام به عقل ، زمینه را برای رشد فلسفه در جهان اسلام فراهم کرد . حیات عقلی مسلمانان با ظهور اسلام و تشکیل جامعه اسلامی آغاز شده است . پیامبر اکرم و قرآن ، (( حیات عقلی )) را در جهان اسلام پایه گذاری کردند . زمینه دوم (مباحث اعتقادی) : بحث و گفت و گو درباره مباحث اعتقادی از زمان پیامبر آغاز شد . این مباحث که از جنس مباحث فلسفی بودند ، باعث شد که از قرن اول هجری ، دانشمندانی ظهور کنند که در مسائل اعتقادی مانند اثبات وجود خدا ، ضرورت معاد ، جبر و اختیار مهارت داشتند . به دانشمندانی که با استدلال و منطق درباره موضوعات اعتقادی دین بحث می کنند ، (( متکلم )) می گویند . حیات عقلی مسلمانان از ابتدای ظهور اسلام آغاز شد و بعد از دو قرن ، به (( حیات فلسفی )) منجر شد. 


زمینه سوم (نهضت ترجمه) : نهضت ترجمه از قرن دوم هجری آغاز شد و نقش مهمی در شکل گیری حیات فلسفی در جهان اسلام داشت . نهضت ترجمه محدود به دانش فلسفه نبود ؛ بلکه علوم مختلف مانند منطق ، فلسفه ، نجوم ، ریاضیات ، سیاست و . . . را شامل می شد . 


📌  نکات تستی  📌 


  منظور از دو حکیم در کتاب (( الجمع بین رأیی الحکیمین )) ، افلاطون و ارسطو است و این کتاب اثر فارابی است . 

  از نظر فارابی ، هدف جامعه و مدینه باید سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد . 

✔  فلسفه مشائی متکی بر نظرات ارسطو (معلم اول) است و مؤسس فلسفه مشائی ، فارابی (معلم ثانی) است . 

  منظور از اتصال دائمی پیامبر با ملک وحی ، دریافت حقایق از طرف خالق است . 

  دیدگاه فارابی در سیاست به دیدگاه افلاطون نزدیک است .

  مهم ترین تفاوت مدینه فاضله با مدینه جاهله در (( هدف )) است . 🟥   تــســت   🟥 


1-با توجه به آرای سیاسی و اجتماعی فارابی ، کدام مورد درست نیست ؟                              (سطح : دشوار ، کنکور داخل 92)

1)انسان بر حسب طبیعت خود ، موجودی اجتماعی است . 

2)نیاز متقابل انسان ها به یکدیگر ، عامل برپایی جوامع بوده است . 

3)نه تنها نیازهای مادی ، بلکه برترین نیازهای انسانی نیز در اجتماع برآورده می شوند . 

4)آدمیان بر حسب ضرورت و برای رفع نیازهای اولیه ، اجتماع بشری را تشکیل داده اند . 


2-مردم مدینه جاهله چنانند که . . . .                                                                          (سطح : خیلی دشوار ، کنکور داخل 93) 

1)سلامت جسم را خیر و خوبی می شمرند و در پی آن هستند . 

2)اگر به سعادت دست نیابند ، گمان کنند که به بدبختی افتاده اند . 

3)اگر از سعادت راستین گفته شود ، نظر آنان تغییری نمی کند . 

4)سعادت را نمی شناسند و هرگز نمی توانند آن را بشناسند .


3-با توجه به نظر فارابی ، از (( مدنی بالطبع بودن انسان )) کدام مورد را نمی توان برداشت کرد ؟ (سطح : متوسط ، کنکور داخل 95) 

1)گرایش به اجتماع در بشر غیر اکتسابی است . 

2)نیاز متقابل ، انسان ها را به سوی یکدیگر کشانده است . 

3)بشر ناخواسته و ناآگاهانه به تشکیل اجتماع تن داده است . 

4)بدون زندگی اجتماعی ، دستیابی به سعادت غیر ممکن است . 


4-کدام مورد جزء ویژگی های رئیس مدینه فاضله نیست ؟                                                       (سطح : دشوار ، کنکور خارج 95) 

1)احاطه به علوم مختلف مورد نیاز جامعه                        2)آراستگی به فضایل و کمالات انسانی 

3)توانایی ایجاد شرایط لازم برای رشد جامعه                    4)توانایی بیان مصالح مردم و احکام الهی به زبان مردم 


5-کدام یک از ویژگی های لازم برای رئیس مدینه فاضله فارابی نیست ؟                                    (سطح : متوسط ، کنکور داخل 96) 

1)نبوت                                              2)خردمندی 

3)سرشت عالی                                  4)توانایی اداره جامعه 


6-مهم ترین فیلسوف سیاسی اسلام که هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت ، که بود و به کدام لقب ملقب شد و دلیل آن لقب چه بود؟                                 (سطح : متوسط ، کنکور داخل 85)    

1)ابن سینا – معلم اول – مؤسس فلسفه اسلامی بود . 

2)فارابی – معلم ثانی – مؤسس فلسفه مشائی در اسلام بود . 

3)فارابی – معلم ثانی – به همه ی علوم زمان خود احاطه داشت . 

4)ابن سینا – معلم اول – به همه ی علوم زمان خود احاطه داشت . ✅  پاسخنامه  ✅ 

   

پاسخ گزینه 4 است . برپایی جامعه بر حسب ضرورت نبوده است ؛ بلکه بر حسب فطرت و طبیعت انسان بوده است . توجه کنید که طبیعی بودن یک گرایش با ضروری بودن آن تفاوت دارد . 


پاسخ گزینه 3 است . برای حل این تست باید از روش حذف گزینه ها استفاده کرد . در گزینه 1 ، سلامت جسم هم برای مردم مدینه فاضله  و هم برای مردم مدینه جاهله خیر و خوبی است . در گزینه 2 ، مردم مدینه جاهله اگر به فراوانی لذت ها دست نیابند ، گمان می کنند که به بدبختی افتاده اند . در گزینه 3 که پاسخ صحیح است ، چون مردم مدینه جاهله سعادت حقیقی را نمی شناسند ، نظرشان با شنیدن سعادت حقیقی تغییر نمی کند . در گزینه 4 ، هر کسی می تواند اگر بخواهد ، سعادت حقیقی را بشناسد . 


پاسخ گزینه 3 است . اینکه یک گرایش در ما طبیعی و فطری باشد ، لزوماً به این معنا نیست که ما ناخواسته یا ناآگاهانه به سمت آن گرایش می رویم ؛ مثلاً گرایش به اعمال خوب در انسان فطری است و انسان خواسته و آگاهانه به سمت آنها می رود .


پاسخ گزینه 1 است . رئیس مدینه فاضله لزوماً به تمامی علوم مورد نیاز جامعه تسلط ندارد ؛ زیرا هر کس باید وظیفه خود را بر اساس توانایی هایش انجام دهد . به عنوان مثال ، علم پزشکی از علوم مورد نیاز جامعه است اما رئیس مدینه فاضله نیاز نیست که پزشکی بداند . دقت کنید که اگر در این گزینه گفته بود (( علوم مورد نیاز برای اداره جامعه )) آنگاه ویژگی رئیس مدینه فاضله محسوب می شد . 


پاسخ گزینه 1 است . اگرچه پیامبر بیشترین شایستگی را برای ریاست بر مدینه فاضله دارد اما پیشوایان دین هم دارای این ویژگی ها هستند. 


پاسخ گزینه 2 است . فارابی ، ملقب به معلم ثانی ، مهم ترین فیلسوف سیاسی در اسلام بود که به دلیل تأسیس فلسفه ای جدید (فلسفه مشائی) ، لقب معلم ثانی به او داده اند . 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

3/25/2023 3:21:41 PM