بررسی آزمون 21 بهمن دوم دبستان

در این مجموعه نتایج اولین پردازش آزمون 21 بهمن دوم دبستان بررسی شده است.

بررسی آزمون 21 بهمن دوم دبستان

در آزمون 21 بهمن، دو خانه‌ی آخر مطالب نیم‌سال اول را به همراه اولین خانه از نمودار مطالب نیم‌سال دوم از شما پرسیدیم.

از هر 10 سؤال آزمون، 3 سؤال به مطالب مرور پرداخته بود و 7 سؤال از مطالب جدید بود.

نتایج اولین پردازش آزمون نشان می‌دهد وضعیت پاسخ گویی به درس‌ها مشابه است ومیانگین درصدهای پاسخ گویی به هم نزدیک هستند.

در درس فارسی این آزمون بسته سؤال های آشنا داشتیم یعنی علاوه بر 10 سؤال طراحی ، 10 سؤال هم از کتاب سه سطحی فارسی دوم دبستان انتخاب شده بود که باید به آن ها نیز پاسخ می‌دادید.

درصد پاسخ گویی به این دو بخش فقط یک درصد اختلاف دارد یعنی عملکرد دانش اموزان در این دو بخش مشابه است.

در میان درس‌ها، سطح دشواری سوالات ریاضی کمی بیش‌تر از علوم و فارسی است برای بررسی این موضوع سؤال های دام‌دار را بررسی می‌کنیم.

دو سؤال 2 و 8 ریاضی دام‌دار بودند یعنی یک گزینه اشتباه را بیش‌تر از 15% دانش آموزان به عنوان گزینه پاسخ انتخاب کردند اگر سعی کنید دلیل این دام‌دار شدن سؤال را بیابید با نکات مهم سؤال ها بیش‌تر آشنا می‌شوید.

درس علوم سؤال دام‌داری نداشته ولی در درس فارسی سؤال 35 دام‌دار بوده است.

دو سؤال دام‌دار درس ریاضی، دو سؤال دشوار این آزمون نیز بودند آیا شما به این دو سؤال به درستی پاسخ دادید؟

برای آمادگی آزمون بعد یعنی آزمون 6 اسفند دو آزمون هدف و مشابه پارسال را داریم با شرکت در این دو آزمون می توانید یک بار مطالب آزمون را مرور کنید. 

موفق باشید

6/1/2023 1:50:57 AM
Menu