ابزارهای شناخت - فلسفه یازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس هفتم فلسفه یازدهم یعنی (( ابزارهای شناخت )) داشته باشیم .

ابزارهای شناخت - فلسفه یازدهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! 🙋‍♂️
 
 در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات 
درس هفتم فلسفه یازدهم یعنی (( ابزارهای شناخت )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد .
مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .


ویژگی های مطلب : 

🟡  درسنامه جامع  🟡

🟡  نکات تستی  🟡

🟡  تست شناسنامه دار و پاسخنامه تشریحی  🟡

حـس : 

•  یکی از اصلی ترین ابزارهای شناخت ، حواس پنج گانه است که دروازه ورود انسان به عالم طبیعت است . انسان از طریق حس ، موجودات و پدیده های عالم طبیعت را می شناسد . 

•  امکان خطا در شناخت حسی وجود دارد اما با این وجود ، شناخت حسی معتبر است و برای تصحیح خطاها از خود حس استفاده می کنیم . 

•  شناخت حسی آن قدر معتبر است که :  الف) بر اساس آن زندگی می کنیم  ب) از اشیای طبیعی استفاده می کنیم  ج) نیازهایمان را برطرف می کنیم .  

•  یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی ، توانایی تشخیص تفاوت ها و تمایز ها است . شناخت تفاوت های اشیا باعث می شود که انسان با استفاده از عقل خود ، از اشیای         متفاوت ، استفاده های مختلف کند . 

•  شناخت حسی ، زمینه ی تفکر عقلی را فراهم می کند . ( به عنوان مثال ، عقل ، داده های دریافت شده توسط حواس را تجزیه و تحلیل می کند . ) 

•  تشخیص تفاوت و تمایز اشیا ناشی از حواس است اما استفاده ی مختلف از اشیا متفاوت ناشی از عقل است . 


عـقـل :

•  انسان با قوه ی عقل ، تفکر و تعقل می کند و حقایقی را درمی یابد که با حواس نمی تواند به آنها پی ببرد . در واقع عقل ، قلمرو معرفتی گسترده تری از حس دارد . حقایقی را که عقل       درک می کند ، شامل : الف) امور محسوس و طبیعی (مادیات)   ب) امور نامحسوس و غیر طبیعی (مجردات)  می باشد . 

•  شناخت عقلی سه بخش دارد :     1-شناخت تجربی        2-شناخت درون نگرانه       3-شناخت عقلی 

  شناخت تجربی : عقل با استفاده از حواس و تحلیل عقلانی یافته های حسی می تواند به اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد . به این نوع شناخت که عقل با           همکاری حس به دست می آورد ، (( شناخت تجربی )) می گویند . 

•  شناخت تجربی بر قواعد عقلی استوار است که عبارت اند از :  

 1-پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند ، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است . (( اصل علیت )) 

2-هر پدیده ، علتی ویژه دارد و از هر چیزی ، هر چیزی پدید نمی آید . (( اصل سنخیت میان علت و معلول ))  

3-طبیعت ، همواره یکسان عمل می کند . به عنوان مثال ، آب همیشه خواص خود را دارد و این خواص متغیر نیستند . 

•  ارسطو ، شاگرد افلاطون ، از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد . او علاوه بر مهارت در فلسفه ، یک دانشمند علوم طبیعی هم است . 

•  ابن سینا نظرات ارسطو درباره اصل علیت را گسترش داد و ابعاد مختلف آن را مشخص کرد .

•  منظور ابن سینا این است که نباید به دنبال کشف اصل علیت باشیم ، بلکه باید آن را پیش فرض تفکر و تعقل بدانیم و از طریق آن به دنبال کشف امور دیگر باشیم . 

•  شناخت درونی ( درون نگری ) : با عقل می توان صفات و ویژگی های درونی انسان را شناخت و به نوعی خود شناسی و درون نگری رسید . مثلاً شناخت روح ، اراده و اختیار ناشی از       درون نگری است . لذا عقل می تواند حالات درونی نفس مثل شادی ، درد ، محبت ، عصبانیت و . . . را شناسایی کند . 

• *نکته : علم به خود و احوال درونی ، به صورت مستقیم و حضوری و بی واسطه است .

•  شناخت عقلی : عقل می تواند بدون استفاده از یافته های تجربی و صرفاً با تفکر و تعقل و استدلال ، به حقایقی پی ببرد و دانش هایی مثل ریاضی ، منطق ، فلسفه ، الهیات ، هندسه و     . . . را پایه گذاری کند . به این دانش ها ، (( شناخت عقلی )) می گویند . 


قـلـب : 

•  قلب یا دل می تواند بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند که به این نوع معرفت ، (( معرفت شهودی )) می گویند . 

•  معرفت شهودی از طریق :  الف)تقویت ایمان  ب)تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن  ج)کمال طلبی  د)عبادت خالصانه   هـ)به تدریج و گام به گام حاصل می شود . 

•  معرفت شهودی ، بی واسطه است ؛ یعنی بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون استدلال عقلی در قلب ظاهر می شود . 

•  برای دریافت معرفت شهودی ، سیر و سلوک و تهذیب نفس ضروری است . 

•  علت نام گذاری معرفت شهودی این است که قلب انسان ، حقیقت را چنان درک می کند که گویا با چشم ، حقیقت را می بیند . مشاهدات عارف و سالک الی الله از آخرت ، سایر عوالم      و فرشتگان در واقع نوعی شهود قلبی است . 

•  برترین شهود قلبی ، وحی الهی است . 

•  وحی مخصوص پیامبران است و خدا از طریق وحی و به واسطه پیامبران ، معارفی را در اختیار بشر قرار می دهد که به آن (( معارف وحیانی )) می گویند . 

•  دریافت کننده ی وحی ، پیامبران هستند و پیامبران آنچه را که از طریق وحی دریافت می کنند ، به سایر انسان ها منتقل می کنند . 

•  در شهود وحیانی ، خداوند کلمات و عبارات را بر قلب پیامبر نازل می کند و پیامبر آنها را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی دریافت می کند . 

•  قرآن نمونه ای از کلام الهی است که خداوند از طریق وحی بر قلب آخرین پیامبر نازل کرده است . ما با تفکر و تعقل در قرآن ، به اندازه ی توانایی و درک و فهم خود می توانیم از حقایق   آگاه شویم .

نکات تستی : 

•  علوم طبیعی و تجربی ( شناخت تجربی ) مبتنی بر قواعد و مبانی عقلی است . 

•  در علوم عقلی محض نیز امکان خطا و اشتباه وجود دارد . 

•  عقل هم می تواند بدون استفاده از حس به شناخت برسد ( شناخت عقلی ) و هم می تواند با استفاده از حس به شناخت برسد ( شناخت تجربی ) . 

•  یافته ها و نتایج شناخت عقلی ، اساس دانش های گوناگون بشری است . 🔴  تــســت  🔴


1-کدام عبارت درباره شناخت عقلی درست است ؟ (کنکور خارج 99) 

1)یافته های آن ، اساس دانش های گوناگون بشری است . 

2)اقسام مختلفی دارد که درون نگری ، یکی از آنها است . 

3)نوعی درک بدون واسطه و بر اساس تأمل در خود است . 

4)در برخی از موارد ، مستلزم بهره گیری از یافته های حسی است .


2-این گزاره که (( حواس بر خلاف عقل ، به تنهایی قادر به درک خطاهای خود نیستند )) با کدام یک از حیطه های زیر در معرفت شناسی ارتباط بیشتری پیدا می کند ؟ (کنکور داخل 1400) 

1)ماهیت شناخت                 2)امکان شناخت                    3)ابزارهای شناخت                     4)ارزش شناخت 


3-بارزترین نشانه ی اعتبار شناخت حسی کدام است ؟ (کنکور خارج 1400)

1)عقل به کمک این شناخت ، اسرار و رموز طبیعت را می شناسد . 

2)با استفاده از آن می توان خطاهای گوناگون حواس را تشخیص داد . 

3)انسان نیازهای جسمانی خود را بر اساس یافته های آن برطرف می کند . 

4)فقط با استفاده از این شناخت می توانیم تمایز و تفاوت چیزها را بفهمیم . 


4-کدام گزینه درباره معرفت شهودی نادرست است ؟ (آزمون کانون 15 فروردین 99)

1)نوعی معرفت بی واسطه است .                    2)از راه عقل و قلب به دست می آید . 

3)به تدریج و گام به گام حاصل می شود .       4)برای دریافت آن ، سیر و سلوک لازم است . 


5-در کدام گزینه گزاره درستی در مورد درون نگری مطرح نشده است ؟ (آزمون کانون 20 اردیبهشت 98)

1)از طریق آن انسان می تواند درباره روان خود به شناخت برسد . 

2)انسان می تواند به صورت غیر حضوری معلومات قبلی خود را درک کند . 

3)عقل انسان امکان تأمل در یافته های درونی خود را مهیا می کند .

4)شناخت اختیار و اراده ، نمونه ای از درون نگری است . ✅  پاسخنامه  ✅


پاسخ گزینه 1 است . دقت کنید که در صورت سوال درباره ی شناخت عقلی سوال شده و نه عقل به عنوان یکی از ابزارهای شناخت . شناخت عقلی بدون استفاده از حس و تجربه و بدون درون نگری و صرفاً از طریق استدلال حاصل می شود . بنابراین چون شناخت عقلی متکی بر استدلال است ، بی واسطه نیست . 


پاسخ طبق پاسخنامه سازمان سنجش گزینه های 3 و 4 است . در عبارت صورت سوال ، از یک سو به ابزارهای شناخت و از سوی دیگر به ارزش و اعتبار شناخت اشاره شده است . 


پاسخ گزینه 3 است . دقت کنید که تشخیص تفاوت و تمایز اشیا منحصر به شناخت حسی نیست . 


پاسخ گزینه 2 است . معرفت شهودی از راه عقل به دست نمی آید . معرفت شهودی مخصوص قلب یا دل است .


پاسخ گزینه 2 است . انسان بدون واسطه و به صورت حضوری ، معلومات قبلی خود را درک و در ذهن خود از آنها استفاده می کند . تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی

سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/5/2023 9:04:50 PM
Menu