بررسی آزمون 8 بهمن دوم دبستان

آزمون 8 بهمن آزمون جمع بندی مطالب نیم‌سال اول می‌باشد

بررسی آزمون 8 بهمن دوم دبستان

آزمون 8 بهمن یک آزمون جمع بندی از مطالب نیم‌سال اول بود و دانش آموزان مطالبی که از ابتدای سال تحصیلی تا کنون را یادگرفتند با پاسخ به سؤالات آزمون مرور و بازیابی کردند.نتایج اولین پردازش آزمون یعنی بررسی کارنامه دانش آموزانی که تا ساعت 13 روز جمعه آزمون خود را به پایان رساندند به شرح زیر است:

 

میانگین درصدهای پاسخ گویی این آزمون نسبت به آزمون‌هایی که حجم مطالب کم‌تر است، پایین‌تر می‌باشد. به نظر می‌رسد بخشی از مطالبی که دانش آموزان در ابتدای سال یادگرفتند و کمی از آن فاصله گرفتند را فراموش کردند و این آزمون کمکی برای یادآوری و بازیابی این مطالب بود.

بررسی سؤالات دام‌دار یعنی سؤال‌هایی که گزینه‌های آن دانش آموزان را دچار اشتباه کرده‌‌اند و حداقل 15% پاسخ دهندگان به سؤال گزینه‌ای اشتباه را به عنوان گزینه پاسخ انتخاب کردند نشان می‌دهد در کل 40 سؤال آزمون 6 سؤال دام‌دار بوده که سهم هر درس در این بخش 2 سؤال بوده است. نکته قابل توجه این است که دو سؤال دام‌دار درس علوم در بخش سؤالات آشنا قرار دارد یعنی سؤال‌هایی که از کتاب سه سطحی علوم دوم دبستان انتخاب شده‌اند و بدون تغییر در آزمون درج شده‌اند. این سؤالات سطح دشواری مشخصی دارند و بررسی این سؤالات به یادگیری دانش آموزان کمک می‌کند اگر دانش آموزی این کتاب را بررسی کرده و در دام این سؤال قرار گرفته است، پس یادگیری کامل نبوده و نیاز به حل تمرین‌بیش‌تری از این بخش دارد.

و اما تعداد دانش‌آموزانی که هر درس را 100%  پاسخ درست دادند:

 اگر دانش آموزی در این آزمون نتوانست نتیجه مطلوب را بگیرد نگران نباشد ایستگاه جبرانی یعنی فرصتی دوباره که این مطالب را بتواند آزمون دهد در نظر گرفته شده است و در آزمون 7 فروردین دوباره این مطالب را خواهیم پرسید.

آزمون بعدی یعنی آزمون 21 بهمن در روز پنج شنبه برگزار می‌شود و برای آمادگی این آزمون می‌توانید از آزمون هدف و آزمون مشابه پارسال کمک بگیرید.

موفق باشید

6/6/2023 10:04:28 AM
Menu