من عضو گروه هستم، جمعیت ایران_مطالعات پنجم_فاطمه حلاجیان

درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان_مطابق مباحث آزمون درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان_مطابق مباحث آزمون

من عضو گروه هستم، جمعیت ایران_مطالعات پنجم_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان مطابق برنامه راهبردی آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

درس چهارم: من عضو گروه هستم

گروه:از تعدادی افراد تشکیل میشود که فعالیت‌های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار میکنند.

دانش‌آموزان مدرسه و اعضای یک خانواده گروه به حساب می‌آیند.

* برای اینکه عضو مؤثری در گروه باشیم، باید کارهای زیر را انجام دهیم:

1 -اعضای هر گروه برحسب استعدادها و توانایی‌هایشان، باید نقشی را بر عهده بگیرند و وظایف خود را بشناسند و انجام دهند.

2 -اعضای یک گروه باید روابط خوبی با هم داشته باشند؛ یعنی مهربان و همدل باشندو به یکدیگر کمک کنند.

3 -نظم و مقرّرات باید در هر گروه رعایت شود.

4 -اعضای یک گروه باید به نظر هم احترام بگذارند و در تصمیم‌گیری‌ها و انجام کارها مشورت و همفکری کنند.

اعضای هر گروه باید اعتقاد به مشورت و همفکری داشته باشند. مشورت و همفکری باعث میشود بتوانیم از افکار و نظریات دیگران

استفاده کنیم.

در اسالم نیز به مشورت کردن در کارها اشاره شده است:

(وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم): و در کارهایشان با یکدیگر مشورت میکنند.

شورا: یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت میکنند.

در شورا همه‌ی افراد میتوانند نظر خود را بیان کنند.

* در هر مدرسه باید شورای دانش‌آموزی وجود داشته باشد و هدف از تشکیل آن این است که مسئولین مدرسه از نظرات دانش‌آموزان

آگاه شوند.

انتخابات شورای دانش‌آموزی در نیمه‌ی آبان هر سال برگزار میشود و اعضای این شوراها نمایندگان دانش‌آموزان هستند.

فصل دوم: سرزمین ما

درس پنجم: جمعیت ایران

تعریف جمعیت: به مجموعه‌ی افرادی که در یک جا زندگی میکنند، جمعیت میگویند.

چگونگی افزایش جمعیت: اگر تعداد افرادی که متولّد میشوند از تعداد افرادی که میمیرند بیشتر باشد، جمعیت افزایش مییابد.

مزایای افزایش جمعیت: 1 -تنها نبودن فرزندان در خانواده 2 -افزایش نیروی کار جوان 3 -افزایش نیرو برای دفاع از کشور

در حال حاضر، جمعیت کشور ما بیش از 80 میلیون نفر است.

پراکندگی جمعیت در ایران: جمعیت ایران در همه جای آن به طور یکسان، پراکنده نشده است. بعضی نواحی جمعیت بیشتر و بعضی 

جمعیت کمتری دارند.

1 -ناحیه‌ی تهران و اطراف آن: 

پرجمعیت‌ترین جای کشور- جذب جمعیت زیاد به علت پایتخت بودن، وجود اداره‌ها، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها.

2 -ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر: 

وسعت کم اما جمعیت زیاد- دارای آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز- رونق کشاورزی در این منطقه

3 -نواحی کوهپایه‌ایِ رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس و کوه‌های آذربایجان و خراسان: 

دارای آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی، وجود معادن مختلف- وجود شهر و روستاهای پرجمعیت در این منطقه

4 -نواحی داخلی ایران: 

بارندگی کم- زمین‌های شور- خاک نامناسب- بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت

مهاجرت: مهاجرت یعنی مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند.

یکی از دلایل افزایش جمعیت یک ناحیه، مهاجرت مردم از نواحی دیگر به آنجاست.

* عوامل جذب کننده‌ی جمعیت: 

درآمد بیشتر- فروشگاه‌های بزرگ، دانشگاه، بیمارستان مجهز- شغل‌های بیشتر

عوامل دور کننده‌ی جمعیت: 

خشکسالی- کمبود آب- جنگ- کمبود درآمد و شغل

2/3/2023 5:58:36 PM