چگونه می‌توان در پیدا کردن دوست به کودک بیش فعال کمک کرد؟

در نگهداری از کودک بیش فعال باید به این موضوع دقت کرد که برخی از کودکان مبتلا به این اختلال ممکن است در برقراری ارتباط با دوستان خود مشکل داشته باشند.

چگونه می‌توان در پیدا کردن دوست به کودک بیش فعال کمک کرد؟

چگونه می‌توان در پیدا کردن دوست به کودک بیش فعال کمک کرد؟

در نگهداری از کودک بیش فعال باید به این موضوع دقت کرد که برخی از کودکان مبتلا به این اختلال ممکن است در برقراری ارتباط با دوستان خود مشکل داشته باشند. این مشکل غالباً به دلیل رفتارهای پرخاشگرانه یا بیش فعالی، اغراق در بروز احساسات عاطفی یا عدم تمرکز در یک بازی یا مکالمه است.

برای کمک به توسعه مهارت‌های اجتماعی کودک، والدین باید به آرامی به توضیح رفتارهای مناسب به کودک بپردازند. شاید موقعیت‌هایی برای کودک پیش بیاید که در نقش آفرینی آنها کم بیاورد.

به عنوان مثال هنگامی که کودک در یک بازی می بازد یا موفق می‌‌شود بهتر است به ستایش او بپردازند. هم چنین به جای این که کودک را وادار کنند که در گروه‌های دوستی بزرگ‌تر قرار بگیرد، بر روی برقراری دوستی‌های فردی متمرکز شوند.

کوتاه کردن زمان بازی، قبل از ایجاد بیش‌فعالی، می تواند به کودکان کمک کند که به تعاملات اجتماعی به صورت مثبتی پاسخ دهند و اعتبار اجتماعی خود را تقویت کنند.

منبع :

3/23/2023 4:38:28 AM