بررسی آزمون 31 اردیبهشت دوم دبستان

نتیجه زیر بر اساس نتایج به دست آمده در پردازش اول آزمون 31 اردیبهشت می‌باشد

بررسی آزمون 31 اردیبهشت دوم دبستان

دانش آموزان کوشا و منظم دوم دبستانی در آخرین آزمون سال تحصیلی شرکت کردند و نتایج اولین پردازش مشخص شد.

بر این اساس میانگین درصد پاسخ‌گویی به شرح زیر است:

نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

ریاضی

73%

ریاضی آشنا

74%

علوم

95%

فارسی

89%

درس ریاضی دشوارترین درس این آزمون بوده است و دلیل آن، وجود سه سؤال دام‌دار در بخش سؤال‌های طراحی و 2 سؤال دام‌دار در بخش سؤالات آشنا می‌باشد. 

نکته قابل توجه این است که برخی دانش آموزان و اولیاء تصور می‌کنند بسته سؤال‌های آشنا چون منتخب از کتاب سه سطحی است و این کتاب از قبل در اختیار دانش آموزان قرار دارد، موجب تصور اشتباه یادگیری در دانش‌آموز می‌شود. 

نتیجه این بخش نشان می‌دهد این گونه نیست. در درس‌هایی مانند ریاضی، 10 بار خواندن روش حل یک سؤال منجر به یادگیری نمی‌شود و خود دانش‌آموز باید دست به قلم شود و سؤال را حل کند. وقتی خود دانش آموز شروع به حل سؤال می‌کند متوجه نقاط ضعف یادگیری می‌شود و با برطرف کردن این نقاط ضعف می‌تواند به تسلط در درس برسد.

درس فارسی نیز درسی است که اساس و پایه یادگیری دو درس دیگر است و دانش‌آموزان در فرصت تابستان بهتر است با برنامه ریزی در این دروس به تسلط برسند.

کتاب تابستان به همراه آزمون های تابستان به دانش آموزان کمک می‌کند در کنار بازی  وسرگرمی در تابستان دروس را دوره کنند و هم از فراموشی آن‌چه در طول سال آموخته‌اند جلوگیری کنند و هم در مطالب آموخته به تسلط برسند.

سؤال‌های دام‌دار این آزمون عبارتند از:

2-4-9-12- 16

بررسی سؤال های دام‌دار اشتباهات رایج دانش آموزان در حل را نشان می‌دهد و دانش‌آموز قادر خواهد بود نکات مهم سؤال را تشخیص بدهد.

اولین آزمون تابستان در 18 تیر برگزار می‌شود و آزمون تعیین سطح است.بهتر است تابستان را به فرصتی طلایی تبدیل کنید.

6/6/2023 9:48:06 AM
Menu