کتاب زبان آموزی 1 و 2

این کتاب به صورت دو جلدی است و در مجموع دو جلد کودک با نشانه‌های الفبای فارسی آشنا می‌شود.

کتاب زبان آموزی 1 و 2

کتاب زبان آموزی:

کودکان قبل از ورود به مدرسه باید مفاهیم اولیه را آموزش دیده باشند و بلد باشند. این مفاهیم در هر یک از دروس ریاضی، علوم وفارسی متفاوت است و آموزش قبل از ورود به مدرسه، به موفقیت دانش آموز در دبستان کمک می‌کند.

برخی مدارس و البته برخی والدین از روشی در آموزش استفاده می‌کنند که بخشی از مطالب کتاب درسی اول دبستان را در دوره پیش دبستانی آموزش می‌دهند و در ادامه در کلاس اول دبستان بیش‌تر بر مهارت‌های این درس تمرکز می‌کنند. به طور مشخص، این کودکان در درس فارسی آموزش نشانه‌های الفبای فارسی را در دوره پیش دبستانی می‌گذرانند و در سال اول دبستان بر مهارت‌های دستور زبان و خوانداری و نوشتاری تمرکز بیش‌تری می‌کنند.

کتاب زبان آموزی برای این دسته از دانش‌آموزان طراحی شده است.

این کتاب به صورت دو جلدی است و در مجموع دو جلد کودک با نشانه‌های الفبای فارسی آشنا می‌شود.

رسم الخط نوشتاری این نشانه‌ها را یاد می‌گیرد و با کلماتی که با این نشانه‌ها شروع می‌شوند و یا پایان می‌پذیرند آشنا می‌شود.

علاوه بر این آموزش، تمرین‌های متنوع و خلاقانه‌ای در مورد همین نشانه‌ها حل می‌کند و در فرصت قبل از ورود به دبستان با آرامش بیش‌تر و فرصت کافی با نشانه‌ها آشنا می‌شود.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1491

3/25/2023 2:58:41 PM