قهرمانان پیوستگی استان خوزستان

قهرمانان پیوستگی استان خوزستان را در این مطلب مشاهده می‌کنید .

قهرمانان پیوستگی استان خوزستان

قهرمانان پیوستگی استان خوزستان را در این مطلب مشاهده می کنید .

این دانش آموزان در بیش از 15 آزمون کانون حضور داشته اند . لیست اعلام شده  مربوط به گروه های نهم ، هشتم ، هفتم و دبستان است. 

در فایل ضمیمه لیست کامل اسامی به ترتیب حروف الفبا اعلام شده است . 


در ادامه لیست قهرمانان پیوستگی با بالاترین تعداد آزمون و سال حضور همراه با عکس را مشاهده کنید.


5/28/2023 6:22:08 AM