معرفی کتاب سه‌سطحی عربی، زبان قرآن 1:

ویژگی‌ها و محتوای کتاب: این کتاب برای همه دانش‌آموزان در هر سطحی از دانش تنظیم شده است.

معرفی کتاب سه‌سطحی عربی، زبان قرآن 1:

معرفیکتاب سه‌سطحی عربی، زبان  قرآن 1:

(ریاضی فیزیک و تجربی)، چاپ چهارم (ویرایش جدید سال 99)

ویژگی‌ها‌ و محتوای کتاب:

 • این کتاب برای همه دانش‌آموزان در هر سطحی از دانش تنظیم شده است.

 • سؤالات در سه سطح (نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر) بر اساس درصد مراجعه در آزمون‌های کانون مرتب شده‌اند.

 • کتاب، علاوه بر درس‌محور بودن، مبحث‌محور نیز هست.

 • در هر سطح، مباحث مختلف (ترجمه، مفهوم، قواعد) به کار رفته تا براساس پیشرفتی که در هر سطح دارید، بتوانید همة مباحث را تمرین کنید و تمام مبحث را پوشش دهید.

 • مبحث ترجمه دارای 204 سؤال، مبحث مفهوم دارای 131 سؤال و مبحث قواعد دارای 175 سؤال است.

 • بعد از سؤالات مربوط به درس آخر، مبحث درک‌مطلب با 90 سؤال آمده است که در هر سطح 6 متن همراه با 5 سؤال وجود دارد.   

 • تمام سؤالات، دارای شناسنامه هستند و بر اساس میزان مراجعه به سؤال در آزمون‌های کانون تنظیم شده‌اند.

 • درصد صحیحِ پاسخگویی به هر سؤال در آزمون‌های کانون، در کنار سؤال مشخص شده است.

 • این کتاب در هر زمانی برای مطالعه مناسب است و مقطعی نیست.

 • کتاب دارای 600 سؤال (نسبتاً دشوار: 189 سؤال، دشوار 201 سؤال، دشوارتر 210 سؤال) است.

 • پاسخ‌ها تشریحی و جامع هستند.


لینک مشاهده و خرید کتاب: https://www.kanoonbook.ir/store/book/1392


5/28/2023 6:47:54 AM