جایزه برای درسخوان‌ها،شماهم جایزه می‌گیرید(بورسیه و غیربورسیه)

جایره برای درسخوان‌ها نیم سال دوم آغازی مهم‌تر است. شما هم جایزه می‌گیرید.

جایزه برای درسخوان‌ها،شماهم جایزه می‌گیرید(بورسیه و غیربورسیه)

جایره برای درسخوان ها

نیم سال دوم آغازی مهم تر است. شما هم جایزه می گیرید.


کانون به تمامی دانش آموزان بورسیه و غیر بورسیه ، به مناسبت شروع نیم سال دوم کتاب اهدا می کند.

ارسال پیامکی کدجایزه برای گروه های زیر ، تا پایان امشب به اتمام خواهد رسید.


دانش آموزان بورسیه:
گروه اول : دانش آموزان بورسیه ای که هم دردو آزمون هدیه حاضر بوده اند و هم بیش از 5 آزمون اصلی را حاضر بوده و کمتر از 2 غیبت داشته اند. برای این افراد کد تخفیف 200 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد.
گروه دوم : دانش آموزان بورسیه ای که یا در 2 آزمون هدیه حاضر بوده اند یا تعداد غیبت هایشان در آزمون های اصلی ، کمتر از 2 غیبت بوده است. برای این افراد کد تخفیف 100 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد.
گروه سوم : برای بقیه دانش آموزان بورسیه ای که شامل دو گروه بالا نباشند کد تخفیف 50 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد

روش انتخاب کتاب دانش آموزان بورسیه:
دانش آموزان بورسیه وارد سایت کانون بوک می شوند.
کتاب های موردنظر خود را انتخاب می کنند.
در سبد خرید کدتخفیف را وارد کرده روی اعمال کد تخفیف کلیک می کنند.
سپس شهر و آدرس خود را وارد کرده و سفارش خود را تکمیل می کنند.
نکته مهم 1 : با این کدتخفیف ها انتخاب کتاب های زرد،‌جمع بندی و نوروز امکان پذیر نمی باشد.
نکته مهم 2 :‌ هزینه ارسال رایگان بوده و اگر دانش موزآن بورسیه کمتر تا سقف کدتخفیف کتاب انتخاب کنند نیازی به پرداخت هیچگونه هزینه نیست اما اگر بیش از سقف موردنظر کتاب انتخاب کنند باید مازاد هزینه پشت جلد را در سایت پرداخت نمایند.
مثال: اگر دانش آموزی کد تخفیف 200 هزارتومانی داشته باشد و 240 هزارتومان کتاب انتخاب نماید باید فقط 40 هزارتومان مازاد در سایت پرداخت کند اما اگر کمتر از 200 هزارتومان کتاب انتخاب نماید کاملا رایگان است حتی هزینه ارسال نیز ندارد.


دانش آموزان غیر بورسیه: (ثبت نام عادی)
گروه اول : دانش آموزان غیر بورسیه ای که در بیش از 5 آزمون اصلی حاضر بوده و بدون غیبت بوده اند. برای این افراد کد تخفیف 40 هزارتومان کتاب رایگان پیامک می گردد.
گروه دوم : دانش آموزان غیر بورسیه ای که در بیش از 6 آزمون اصلی حاضر بوده و یک یا دو غیبت داشته اند. برای این افراد کد تخفیف 30 هزارتومان کتاب رایگان پیامک می گردد.
گروه سوم : برای بقیه دانش آموزان غیر بورسیه ای که شامل دو گروه بالا نباشند کد تخفیف 20 هزارتومان کتاب رایگان پیامک شده است که هفته گذشته از طریق لینک زیر در سایت کانون اطلاع رسانی شده است: https://www.kanoon.ir/Article/275021


روش انتخاب کتاب دانش آموزان غیر بورسیه:

دانش آموزان غیر بورسیه وارد سایت کانون بوک می شوند.
کتاب های موردنظر خود را انتخاب می کنند.
در سبد خرید کدتخفیف را وارد کرده روی اعمال کد تخفیف کلیک می کنند.
سپس شهر و آدرس خود را وارد کرده و سفارش خود را تکمیل می کنند.

6/1/2023 11:49:53 AM
Menu