نشانه «ت» در جدول دوستی

یکی از راه‌های تقویت دانش آموزان در تشخصیص مصوت‌های کوتاه و بلند جدول دوستی است.

نشانه «ت» در جدول دوستی

یک از مشکلاتی که دانش آموزان در سال اول دبستان با آن مواجه هستند مشکل در صداکشی کلمات است.

معمولاً در صداکشی مصوت های کوتاه را در نظر نمی‌گیرند و تعداد صداهای کلمه را به درستی محاسبه نمی‌کنند.

یکی از راه‌های آموزش این مصوت ها جدول ترکیب نشانه‌ها با مصوت‌های کوتاه و بلند یا جدول دوستی است.

در فایل ضمیمه تدریس این جدول در نشانه« ت» آموزش داده شده است.

مدرس این مجموعه آموزگار کلاس اول دبستان خانم الهه گلستانی هستند.

فایل های ضمیمه

3/23/2023 4:53:21 AM