دانستنی‌های علمی و جالب!

دانستنی‌های جالب... *در عمق 9 متری آب، نور به رنگ قرمز تجزیه نمی‌شود به همین دلیل اگر در اعماق آب دست غواصان زخمی شود از بدن خون سبز رنگ خارج می‌شود.

دانستنی‌های علمی و جالب!

دانستنی‌های جالب...

*در عمق ۹ متری آب، نور به رنگ قرمز تجزیه نمی شود به همین دلیل اگر در اعماق آب دست غواصان زخمی شود از بدن خون سبز رنگ خارج می شود.

*صرف نان سنگک برای صبحانه علاوه برافزایش توان بدن در طول روز از اشتهای کاذب جلوگیری کرده و همین طور موجب لاغری پهلو ها می شود.

* حلزون قادر است سه سال بخوابد.

*لایه پوستی آرنج دست هر 10 روز یک بار عوض می گردد.


6/1/2023 3:02:04 AM
Menu