زهره بروشان: از روستای مزرعه امام تا دندان پزشکی کرمان

اینجانب زهره بروشان اهل روستای مزرعه امام از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان هستم. از سال 94 به مدت 4 سال بورس

زهره بروشان: از روستای مزرعه امام تا دندان پزشکی کرمان

اینجانب زهره بروشان اهل روستای مزرعه امام از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان هستم. از سال 94 به مدت 4 سال بورسیه کانون بودم در سال 98 باکسب رتبه ی 527 در رشته ی دندان پزشکی کرمان پذیرفته شدم.6/4/2023 12:15:31 PM
Menu