صادق آبکار: از روستای واجل تا دندانپزشکی اهواز

از روستای واجل از استان خوزستان هستم .از سال 92 به مدت 3 سال به صورت بورسیه درآزمون‌های بنیاد قلم چی نمایندگی باغ ملک

صادق آبکار: از روستای واجل تا دندانپزشکی اهواز

از روستای واجل از استان خوزستان هستم .ازسال ۹۲ به مدت ۳ سال به صورت بورسیه درآزمون های بنیاد قلم چی نمایندگی باغ ملک شرکت کردم ودر سال ۹۵ با کسب رتبه ۵۰۷ در رشته دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز قبول شدم.6/1/2023 3:00:26 AM
Menu