سوالات پیشنهادی رتبه33تجربی در مبحث مولکول ها(شیمی3) - 15آذر

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی علی زرین نیا در مبحث مولکول‌ها در خدمت تندرستی از درس شیمی3 را باهم مشاهده می‌کنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه33تجربی در مبحث مولکول ها(شیمی3) - 15آذر

علی زرین نیا

رتبه33 منطقه1 - دانشجوی پزشکی تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث مولــــکول ها در خدمت تندرستی از درس شیــــمی دوازدهم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی علی زرین نیا را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                                          

فایل های ضمیمه

فیلم: علی زرین نیا - سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث مولکول ها (شیمی3) - 15آذر
6/5/2023 10:49:19 AM
Menu