دانستنی‌های شگفت انگیز (قسمت اول)

ـ روزی 8000 بچه در چین به دنیا می‌آیند. ـ زنبور باید روی 4000 گل بنشیند تا به اندازه‌ی یک قاشق عسل تهیه کند. ـ مانند رنگین کمان ماه کمان هم وجود دارد.

دانستنی‌های شگفت انگیز (قسمت اول)ـ روزی 8000 بچه در چین به دنیا می آیند.

ـ زنبور باید روی 4000 گل بنشیند تا به اندازه ی یک قاشق عسل تهیه کند.

ـ پوست راسو در زمستان سفید و در تابستان قهوه ای است.

ـ نوعی خرگوش است که با سرعت 25 مایل در ساعت می دود.

ـ ببر در هر دقیقه 1 کیلومتر و   600 متر می رود.

ـ وزن هوای یک اتاق 45 کیلو است.

ـ سفینه ای توانست کنار سیاره عطارد بیاید!

ـ بزرگترین کرم دنیا 6 متر است.

ـ گران ترین کتاب دنیا 14 میلیارد است.

ـ در ماه ها یا سال ها بعد تعداد سالمندان بیش تر از کودکان 5 ساله میشود.

ـ سالی 86 میلیون نوزاد در دنیا متولد میشوند.

ـ زمین در برابر سیاره ی مشتری یک نقطه است.

ـ یک زمانی در سیاره ی مریخ هوا وجود داشته است.

ـ پروانه ها با پای خود مزه را احساس می کنند.

ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشد.

ـ تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرندبیشتراز کسانی است که سالانه از نیش مار می میرند.

ـ اولین آدامس را جان کورتیس در سال ۱۲۲۷ شمسی ساخت.


منبع:آسمونی3/23/2023 4:43:32 AM