حیوان شناسی_مار(قسمت دوم)

مارها حیواناتی هستند که پلک ندارند. آن‌ها گوشت‌خوار هستند و قدرت جویدن غذای خود را ندارند به همین دلیل طعمه خود را درسته می‌بلعند. چون مارها فک انعطاف‌پذیری دارند می‌توانند

حیوان شناسی_مار(قسمت دوم)


مار


مارها حیواناتی هستند که پلک ندارند. آن‌ها گوشت‌خوار هستند و قدرت جویدن غذای خود را ندارند به همین دلیل طعمه خود را درسته می‌بلعند. چون مارها فک انعطاف‌پذیری دارند می‌توانند طعمه‌های حتی بزرگتر از سر خود را بخورند و به‌راحتی هضم‌شان کنند. مارها در تمام قاره‌های دنیا غیر از قطب جنوب زندگی می‌کنند. تقریبا 3000 گونه مار مختلف در دنیا پیدا شده است.

 

گوش‌های آن‌ها درون بدن‌شان قرار دارد. پوست مارها صاف و خشک است. مارها در طول سال بارها پوست می‌اندازند که تقریبا چند روز طول می‌کشد. برخی از مارها مانند مار کبری‌، مار سیاه و سفید زهردار برای شکار طعمه‌های خود از نیش زهردارشان استفاده می‌کنند. مار پیتون برای کشتن شکار خود دور او می‌پیچد و او را خفه می‌کند. مارها با زبان‌شان بو می‌کشند. برخی از مارهای آبی با پوست‌شان نفس می‌کشند و می‌توانند مدت بیشتری زیر آب بمانند. مار آناکوندا مار بزرگی است که نیش زهردار ندارد و اندازه آن به پنج متر هم می‌رسد.

 


6/1/2023 3:40:29 AM
Menu