حیوان شناسی_جغد(قسمت اول)

جغد پرنده‌ای با چشم‌های بسیار درشت و بزرگ است که صورتی صاف دارد. آن‌ها می‌توانند سر خود را 270 درجه بچرخانند ولی نمی‌توانند اجسام و حیواناتی را که به چشم‌هایشان خیلی نزدیک هستند

حیوان شناسی_جغد(قسمت اول)


 جغد

 

جغد پرنده‌ای با چشم‌های بسیار درشت و بزرگ است که صورتی صاف دارد. آن‌ها می‌توانند سر خود را 270 درجه بچرخانند ولی نمی‌توانند اجسام و حیواناتی را که به چشم‌هایشان خیلی نزدیک هستند به‌خوبی ببینند. جغدها حدود 200 گونه مختلف هستند. آن‌ها شب‌ها از لانه‌هایشان بیرون می‌آیند و فعالیت می‌کنند. غذای بیش‌تر جغدها حشرات و پرندگان کوچک هستند البته گونه‌ای از جغدها وجود دارند که غذای اصلی‌شان ماهی است. جغدها چنگال‌های بسیار قوی دارند که برای شکار طعمه به‌دردشان می‌خورد. آن‌ها نسبت به دیگر پرندگان شکارچی با سرعت کمتری پرواز می‌کنند. همچنین به‌دلیل رنگ پرهای‌شان به‌راحتی می‌توانند بالای درخت‌ها پنهان شوند. 


6/1/2023 2:33:58 AM
Menu