طنز ریاضی!:قسمت سوم(منطق ریاضی_پیتزا فروش)☺

منطق ریاضى: هر مساله اى که دیدى آسون داره حل میشه، بدون راهِ حلت اشتباهه!

طنز ریاضی!:قسمت سوم(منطق ریاضی_پیتزا فروش)☺


 منطق ریاضى:
هر مساله اى که دیدى آسون داره حل میشه، بدون راهِ حلت اشتباهه! 


   *** 


پیتزافروش:
پیتزا رو براتون چهار قسمت ببرم یا هشت قسمت؟ 
مشتری: من زیاد گرسنه نیستم، همون چهار قسمت كافیه.


 
*** 


آموزگار پس از پایان درس: 
می دونم این بار هم %80 از شما درس را نفهمیدید. 
شاگرد از ته كلاس: آقا ما كه اصلاً این قدر نیستیم!!!


*** 


پدر از پسرش پرسید: امتحان ریاضی امروزت چطور بود؟
پسر: یكی از جوابهام غلط بود.
پدر: معلمتون چند تا سؤال داده بود؟
پسر:پنج تا.
پدر: این خیلی عالیه، پس بقیه سؤال ها رو درست حل كردی؟
پسر: نه دیگه، اینقدر درگیر حل اون یکی سؤال شدم که اصلا وقت نشد به بقیه نگاه كنم..!!


جهت مشاهده ی مطالب مشابه کلیک کنید


6/1/2023 1:29:09 AM
Menu