داستان موفقیت امین مقراضی از چهارم دبستان تا رتبه 4 ریاضی

مصاحبه با امین مقراضی رتبه 4 ریاضی از شهر قائن که از دبستان کانونی بوده است.

داستان موفقیت امین مقراضی از چهارم دبستان تا رتبه 4 ریاضی

مصاحبه با امین مقراضی

شهر: قائن- استان خراسان جنوبی

مقطع: کنکوری- رشته‌ی ریاضی و فیزیک

تعداد کل آزمون‌ها: 71 آزمون

رتبه‌ی کشوری: 70

رتبه در منطقه: 4

سال‌های عضویت در کانون: چهارم و پنجم دبستان و از اول دبیرستان

شغل پدر: کارمند اداره‌ی ثبت اسناد- فوق دیپلم

شغل مادر: خانه‌دار- دیپلم

نحوه‌ی آشنایی شما با کانون چگونه بود؟

من در دوران دبیرستان از طریق مدرسه با کانون آشنا شدم و دردوران دبیرستان مجدداً در آزمون‌ها شرکت کردم.

علّت این‌که کانون را انتخاب کردید چه بود؟

می‌دیدم که تقریباً همه‌ی رتبه‌های برتر کنکور هر ساله درآزمون‌های کانون شرکت می‌کنند و همچنین چون کیفیت سؤالات کانون خوب بود از نظرعلمی به من کمک می‌کرد، جامعه آماری بالای شرکت‌کننده‌ها هم برای من خیلی مهم بود.

در دوران دبستان چه کسی به شما در درس خواندن کمک می‌کرد؟

پدرم در درس ریاضی به من کمک می‌کردند ولی من سعی می‌کردمبیشتر درس‌ها را در کلاس درس یاد بگیرم. فکر می‌کنم معلم‌هایم در دوران دبستانخیلی به من کمک می‌کردند و بخش بزرگی از شخصیت من در دوران سوم تا پنجم دبستان درمدرسه شکل گرفت.

شما یک برادر بزرگتر دارید که او هم دانش‌آموز کانون بودهاست و در موردایشان برای ما بگویید.

برادر بزرگتر من از سال سوم دبیرستان در آزمون‌های کانونشرکت می‌کرد و رتبه‌ی 575 منطقه‌ی 3 شد و در کنکور ارشد هم رتبه‌ی 31 مهندسی شیمیشد و به انتخاب خودش مقطع کارشناسی و ارشد را در دانشگاه اصفهان گذراند.

آیا ایشان در موفقیّت شما سهیم هستند؟

بله، ایشان از سال سوم به کانون آمدند و چون نتیجه خوبیگرفتند در تصمیم من برای شرکت در آزمون‌ها از اول دبیرستان بسیار موثر بودند.

در دوران دبستان اساس برنامه‌ریزی شما برای درس خواندن چه بود؟

در چهارم و پنجم دبستان بیشتر بر اساس علاقه درس می‌خواندمیعنی درسی را که بیشتر دوست داشتم بیشتر می‌خواندم. اما بزرگتر که شدم دردوراندبیرستان خصوصاً کنکور برنامه‌ریزی‌ام هفتگی بود و بر اساس برنامه راهبردی کانونبرنامه‌ریزی انجام می‌دادم.

در دوران دبستان چه کتاب‌هایی استفاده می‌کردید؟

کتاب‌های کار کانون مثل دانشمند کوچک و ریاضیدان کوچک

کتاب در دوران دبستان چه کمکی به بچه‌ها می‌کند؟

معمولاً فعالیت درسی در این دوران کمتر است اما این کتاب‌هابه عنوان یک منبع تکمیلی کمک‌کننده به رشد دانش‌آموز است.

دانش‌آموزان دبستانی چگونه باید یادگیری خود را تقویت کنند؟

باید سعی کنند یادگیری مفهومی داشته باشند و خودشان رامحدود به یادگیری چند سؤال نکنند بلکه یادگیری مفاهیم هدف آن‌ها باشد.

گفتگو با والدین:

با فرزندتان در چه مواردی گفتگو می‌کردید؟

مادر: سعی می‌کردم از دوران کودکی خودش برایش بگویم، دوستداشتم درک کند هر موفقیّت آسان به دست نمی‌آید و باید بفهمد که از هر شکستی بایدتجربه‌ی جدیدی به دست آورد.

پدر: من از همان ابتدا دوست داشتم امین موقعیت درسی خوبیداشته باشد. رفتارم با او دوستانه بود و بیشتر مواقع با هم در مورد مسائل مدرسهصحبت می‌کردیم. سعی من این بود که انگیزه‌ی درس خواندن او را افزایش بدهم.

از چه زمانی درس خواندن برای فرزند شما جدی شد؟

مادر: از مقطع سوم و چهارم دبستان. خصوصاً این‌که معلم کلاسسوم دبستانش خانم صدر با تشویق‌هایش و صحبت‌هایی که با امین می‌کرد باعث شده بودکه خودش را باور کند. همین‌طور معلم‌های کلاس چهارم و پنجم او خانم حسن‌پور واکبرنژاد با اعتمادی که به امین داشتند راه موفقیّت او را هموارتر کرده بودند.

بهترین خاطره‌ای که از آزمون دادن فرزندتان در دوره‌ی دبستان دارید را بیان کنید.

در دوران دبستان در کلاس پنجم، 5 یا 6 بار رتبه‌ی 1 کشور رابه دست آورد و به همین دلیل علاقه‌اش به کانون بیشتر شد.

6/1/2023 2:03:47 AM
Menu