تورق سریع برترهای تهران:رضا جهانی

در مقاله‌ی زیر، یکی از برترهای تهران با تراز بالای 7000 برنامه‌ی هفته‌ی تورق سریع خودش را شرح داده است...

تورق سریع برترهای تهران:رضا جهانی

در هفته‌ی آخر، کجاها را می خواهید بخوانید؟ چند ساعت وقت دارید و آیا به تمام درس‌ها می‌رسید یا نه؟

رضا جهانی هستم دوازدهم ریاضی میانگین تراز 7030:

کتاب های تست و جزوه هایم و خلاصه نویسی هایم را می‌خواهم مرور کنم و تقریبا 60 ساعت وقت دارم (روزی 12 ساعت) و تصمیم دارم قسمت هایی که هایلایت کرده ام را مرور کنم.

آیا در این زمان 60 ساعت می رسید؟

با توجه به شناختی که از تسلط خودم دارم می‌دانم چقدر نیاز دارم در هر موضوعی مکث کنم و چقدر سریع می توانم از برخی از مباحث بگذرم.

کاظم قلم چی: شما برخی از تصمیم ها را مشابه استراتژی بازگشت، قبلا می گیرید برخی را در لحظه. باید بیشترین کار را الان انجام دهید. چند درصد کارها را از الان می دانید که انجام خواهید داد؟

90 درصد می دانم 10% از تصمیم را هم در آن لحظه می گیرم.

چقدر زمان خواهد برد، تخمین شما چقدر است؟

هفته ی آخر هم نمی خواهم به خودم زیاد فشار بیاورم همان 60 ساعت و روزی 12 ساعت.

قبلا روزی 12 ساعت خوانده اید؟

بله بیشتر هم می خواندم.

کدام تست ها را می خواهید کار کنید؟

برای تست مجموعه ای هم می خواستم دوباره کنکور سال 97 داخل و خارج را بزنم که قبل از این جلسه شک داشتم که انجام بدهم یا نه ولی الان با صحبت‌های شما مطمئن شدم. یکشنبه و دوشنبه 97 داخل و خارج را کار می‌کنم.

قبلا هم زده‌اید؟ آیا کارنامه هم گرفته‌اید؟

بله در دوران جمع‌بندی کار کرده‌ام و از سایت کانون کارنامه هم می‌گرفتم و دهک هایم اغلب یک بود.

در کدام درس نیاز بود بیشتر کار کنید؟

ادبیات

نظر شما در مورد این کارنامه چه بود؟

برای من مفید بود.

غیر از سال 97، باز هم تست کار خواهید کرد؟

روی تست های نشان دارم هم بیشتر مکث می کنم.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

5/28/2023 7:48:48 AM