سه کاری که باید برای نویسنده‌شدن انجام دهیم

چندی پیش پسرم گفت که قرار است در کلاسشان راجع به موضوع شغل پدرشان سخنرانی کنند و از من خواست که او را راهنمایی کنم.

سه کاری که باید برای نویسنده‌شدن انجام دهیم

چندی پیش پسرم گفت که قرار است در کلاسشان راجع به موضوع شغل پدرشان سخنرانی کنند و از من خواست که او را راهنمایی کنم. روزی او را با خودم به دفتر مجله آوردم تا با کار من بیشتر آشنا شود. در میان سؤال‌هایش از من پرسید: «برای اینکه یک نفر نویسنده یا خبرنگار یا روزنامه‌نگار شود، چه کارهایی باید بکند؟» به‌ نظرم رسید جوابی را که به او دادم، به همه‌ی دانش‌آموزان و پدرها و مادرها هم بگویم. در جوابش گفتم: «برای اینکه نویسنده شویم، باید سه کار را خوب انجام بدهیم:

- خوب ببینیم. به دنیای اطرافمان توجه کنیم و چیزهای کوچک را ببینیم.

- خوب بخوانیم. تا می‌توانیم کتاب بخوانیم و به موضوعات کتاب توجه کنیم.

- خوب بنویسیم. از نوشتن لذت ببریم. داستان و خاطره و انشا بنویسیم و درس فارسی را دوست داشته باشیم.»

6/10/2023 5:39:02 AM
Menu