دانش‌آموزان تراز بالا چگونه مطالعات ششم را می‌خوانند؟

دانش‌آموزان با تراز بالا چگونه درس می‌خوانند؟ و از چه منابعی استفاده می‌کنند؟ دانش‌آموزان ششمی با مطالعه‌ی روش‌ها و منابع زیر و کمک گرفتن از این روش‌ها و منابع شما هم

دانش‌آموزان تراز بالا چگونه مطالعات ششم را می‌خوانند؟

دانش‌آموزان با تراز بالا چگونه درس می خوانند؟ و از چه منابعی استفاده می‌کنند؟

دانش‌آموزان ششمی با مطالعه‌ی روش‌ها و منابع زیر و کمک گرفتن از این روش‌ها و منابع شما هم می‌توانید در درس‌های خود پیشرفت کنید.

امروز برای شما روش‌های مطالعه دانش‌آموزانی که در درس مطالعات تراز بالایی دارند را از زبان خودشان آورده‌ایم.

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم


امیرمهدی عزیز زاده از شهر تبريز

میانگین تراز: تراز 6614

روش مطالعه درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

درصد رشد درس اجتماعی از 20 به 100 درصد

ساعت مطالعه ام را افزایش داده ام، درس هر روز را در همان روز می خوانم.

کتاب درسی را به طور کامل و جزء به جزء مطالعه می کنم.

سوال هایی را که در آزمون اشتباه پاسخ داده ام را در دفتر می نویسم.

درس‌هایی که حفظ کردنی هستند مانند مطالعات وقتی برای خودمون بنویسیم و از خودمون امتحان بگیریم خیلی خوب در ذهنمان می‌مانند.


عرشیا نیکبخت از شهر تبريز

میانگین تراز: 6143

روش مطالعه درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

در این درس چند از ده خود را از 3 به 7 افزایش دادم.

چون درس مطالعات حفظی است، سعی میکنم اول از روی درس کتاب را خوب بخوانم تا مفهومش را متوجه شوم.

سپس از خودم امتحان میگیرم و برای امتحان گرفتن از سوالات معلم کمک میگیرم.

اگر نکاتی باشد که فراموش میکنم حتما آنها را یادداشت میکنم و قبل از آزمون دوباره آن‌ها را مرور می‌کنم.


مهرآسا هاشمی از شهر بابل

میانگین تراز: 6182

روش مطالعه درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

من برای درس خواندن ابتدا کتابم را خوب می‌خوانم.

بعد درسنامه کتاب‌های آبی و سه سطحی را می‌خوانم.

بعد از خواندن درسنامه در یک دفتر نکته برداری می‌کنم و قبل از آزمون ها درسنامه ها مرور می‌کنم.

من دفترچه سوال و غیرحضوری را می خوانم تا آماده بشوم و در شب پنجشنبه قبل از آزمون، آزمون غیرحضوری را حل کرده و تصحیح می‌کنم.

6/6/2023 10:51:11 AM
Menu