پاسخ به سؤال‌های درس عربی، زبان قرآن دوازدهم انسانی

هیرش صمدی تودار: (دانشجوی خقوق دانشگاه تهران، رتبه 3 منطقه 3 کنکور 97) پاسخگوی سؤال‌های عربی شما داوطلبان خواهد بود

پاسخ به سؤال‌های درس عربی، زبان قرآن دوازدهم انسانی

پاسخ به سؤال‌های درس عربی، زبان قرآن 


عربی عمومی و اختصاصی برای داوطلبان انسانی از مهم‌ترین درس‌ها می‌باشد که برای موفقیت در کنکور باید درصد بالایی را در این درس کسب کنید.

 چگونگی مطالعه قواعد،  نکات ترجمه‌ و سایر بخش های این درس سوالات زیادی پیش روی شما دانش‌آموزان قرار می‌دهد.


اینجانب هیرش صمدی تودار: (دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، رتبه 3 منطقه 3 کنکور 97) پاسخگوی سؤال‌های عربی شما داوطلبان خواهم بود.

6/6/2023 8:58:13 AM
Menu