پاسخ به سؤال‌های درسی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

کیمیا طهماسبی، علی‌رضا فتحیو محمدحسن احمدی پاسخ‌گوی سؤالات درسی شما خواهند بود.

پاسخ به سؤال‌های درسی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

پاسخ به سؤال‌های درسی علوم و فنون ادبی


اگر بگوییم کلیدی‌ترین و مهم‌ترین درس رشته انسانی علوم و فنون یا همان ادبیات اختصاصی است اغراق نکرده‌ایم. بی‌شک حجم و گستردگی مطالب این درس یکی از نگرانی‌های دانش‌آموزان در این رشته می‌باشد و همین باعث می‌شود که برای آن‌ها سؤال‌های زیادی در این درس پیش بیاید به‌همین دلیل این صفحه را ایجاد کرده‌ایم تا دانش‌آموزان سؤال‌های خود را مطرح کنند.


کیمیا طهماسبی (رتبه 7 منطقه 3 کنکور انسانی 97)، علی‌رضا فتحی (رتبه 2 منطقه 2 کنکور 97، دارنده مدال نقره المپیاد ادبی) و محمدحسن احمدی (رتبه 60 منطقه 2 کنکور 97، دارنده مدال نقره المپیاد ادبی) پاسخ‌گوی سؤالات درسی شما خواهند بود.

6/6/2023 8:43:38 AM
Menu