کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)

در این متن توضیح در مورد روش‌های مطالعه درس ریاضی و علوم داده شده است.

کلکسیون روش‌های مطالعه (پنجم دبستان)

علی شرفی – تراز 6900- روش مطالعه ریاضی – تهران جنوب

من این درس را در آزمون کانون از 8 تا 10 افزایش دادم.

در کلاس به تمام نکات معلمم گوش می دهم و یا داشت می کنم و خلاصه برداری می کنم .

در منزل هنگام مطالعه درس مطالب خوانده شده را با خود چندین بار تکرار می کنم و نکاتی که نوشتم را دوره می کنم .

سوالات کتاب سه سطحی ریاضی را از دشوارتر به دشوار حل می کنم .

سوالاتی را که اشتباه حل کردم ضربدر می زنم که دوباره حل کنم.

 اگر پاسخ سوالی را نمی دانستم از پاسخنامه تشریحی استفاده می کنم .


زهرا بلوک آذری- تراز 6634- روش مطالعه علوم – تهران غرب

من این درس را در آزمون کانون از 8 تا 10 افزایش دادم.

ابتدا در همان روزی که معلم  درس را تدریس می کند جزوه را مطالعه می کنم .

سعی می کنم چندین تمرین حل کنم تا یادگیری های ناقص خود را متوجه شوم.

پس از مطالعه درسنامه نکات مهمش را در کتاب خود یادداشت می کنم.

سپس به سراغ کتاب آبی میروم و و پس از آن شروع به تست زدن کرده و در نهایت پس از بررسی دقیق تست ها و یافتن نقاط ضعف ، آنها را برطرف می­کنم.

تست هایی از کتاب سه سطحی می زنم تا در آزمون ها آمادگی پاسخگویی به همه نوع سوال را داشته باشم.

6/1/2023 3:15:32 AM
Menu