کلمات مهم درس پنجم فارسی دوم- چوپان درست‌کار

در زیر کلمات مهم درس چوپان درست‌کار گذاشته شده است. از روی کلمات بخوانید.

کلمات مهم درس پنجم فارسی دوم- چوپان درست‌کار

اول كلمات را بخوانيد.

اگر در خواندن مشكل داشتيد يا املاي آن براي شما نا آشنا بود حتماً از روي كلمات چند بار بنويسيد.


3/23/2023 4:32:19 AM