چهار مزیت انتخاب روش صحیح برای مطالعه

شیوه صحیح مطالعه ، چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:

چهار مزیت انتخاب روش صحیح برای مطالعه

شيوه صحيح مطالعه ، چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:

1- زمان مطالعه را كاهش ميدهد.

2- ميزان يادگيري را افزايش ميدهد.

3- مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر ميكند.

4- به خاطر سپاري اطلاعات را آسان تر مي سازد.

براي داشتن مطالعه اي فعال و پويا ، نوشتن نكات مهم در حين خواندن ضروري است تا براي مرور مطالب ، دوباره كتاب را نخوانده و در زماني كوتاه از روي يادداشت هاي خود ، مطالب را مرور كرد.

يادداشت برداري ، بخش مهم و حساس از مطالعه است كه بايد يه آن توجهي خاص داشت ؛ چون موفقيت شما را تا حدود زيادي تضمين خواهد كرد و مدت زمان لازم براي يادگيري را كاهش خواهد داد . خواندن بدون يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.

در مطلب بعدی روش‌های صحیح مطالعه را بخوانید.
موفق باشید.

6/6/2023 10:06:26 AM
Menu