اگرسوالی درباره دروس عمومی کنکور دارید این‌جا مطرح کنید

امکانی را ایجاد کرده ایم تا هر یک از شما چنان‌چه در مورد هر یک از دروس عمومی (ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی) سؤال یا اشکالی داشتید، مطرح نمایید.

اگرسوالی درباره دروس عمومی کنکور دارید این‌جا مطرح کنید


با توجه به اهمیت دروس عمومی در کنکور  ،  امکانی را ایجاد کردیم تا هر یک از شما  ،  چنان‌چه در مورد هر یک از  دروس عمومی (ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی)  سؤال یا اشکالی داشتید، در قسمت نظرات این مطلب مطرح نمایید. 

سعی می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان به شما پاسخ دهیم.


       گروه آزمون عمومی( فاطمه منصورخاکی – الهام محمدی)                   

5/31/2023 10:22:03 PM
Menu