مفاهیم قرابت معنایی ادبیات سال دهم (بخش دوم)

بخش دوم از جزوه مفاهیم قرابت معنایی کتاب فارسی دهم

 1. مفاهیم قرابت معنایی ادبیات سال دهم (بخش دوم)

  مفاهیم قرابت معنایی ادبیات سال دهم (بخش دوم)


 2. تست های مهم برای مرور ادبیات ویژه آزمون 29 فروردین (بخش دوم)

  تست های مهم برای مرور ادبیات ویژه آزمون 29 فروردین (بخش دوم)


 3. گفت وگو با سیدمصطفی طباطبایی، دبیر ادبیات فارسی

  گفت وگو با سیدمصطفی طباطبایی، دبیر ادبیات فارسی


 4. اسلوب معادله - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

  اسلوب معادله - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی


 5. همایش جمع بندی درس ادبیات با رتبه برتر کنکور، مهدی ضیایی

  همایش جمع بندی درس ادبیات با رتبه برتر کنکور، مهدی ضیایی


 6. کامنت های منتخب ادبیات فارسی (21 اردیبهشت)

  کامنت های منتخب ادبیات فارسی (21 اردیبهشت)


 7. یادگیری از طریق کامنت ها(ادبیات ،آرایه های ادبی-4) آزمون11بهمن

  یادگیری از طریق کامنت ها(ادبیات ،آرایه های ادبی-4) آزمون11بهمن


 8. جمع بندی سریع و کامل تاریخ ادبیات کنکور با علی نظری (2)

  جمع بندی سریع و کامل تاریخ ادبیات کنکور با علی نظری (2)


 9. یادگیری از طریق کامنت ها (ادبیات ،قرابت معنایی) آزمون 27 دی

  یادگیری از طریق کامنت ها (ادبیات ،قرابت معنایی) آزمون 27 دی


 10. پاسخ به پرسشهای شما مربوط به درس ادبیّات

  پاسخ به پرسشهای شما مربوط به درس ادبیّات


موضوعات پر جستجو
12/8/2022 11:09:01 PM