نهم

کلکسیون روش های مطالعه

 • مبينا دانشور
  مبينا دانشور - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )
  به سؤالات پیام‌های آسمان در آزمون‌های کانون 8 از ده پاسخ میدهم.درس پیام‌های آسمان یک درس حفظی است بنابراین خط به خط کتاب مهم است. من ابتدا کتاب را به طور کامل مطالعه میکنم. بعد از تسلط بر متن کتاب درسی به سراغ کتاب آبی میروم. از کتاب آبیتست ها را حل میکنم، به علاوه برای بخش قران نیز از این کتاب ا...
 • فاطمه لطفی
  فاطمه لطفی - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )
  به سؤالات پیام‌های آسمان در آزمون‌های کانون 8 از ده پاسخ میدهم.ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه میکنم و زیر نکات مهم آن خط میکشم. نکات مهم آیه‌های آمده در کتاب را را بالای آن ها مینویسم. روز بعد با استفاده از کتاب آبی تست حل میکنم. هفته بعد تعداد تست‌هایم از آن مبحث را افزایش میدهم. کتاب آبی سوالات ...
 • محمد  ذاکری
  محمد ذاکری - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  من به سؤالات درس پیام‌های آسمان در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ میدهم.روش مطالعه:نکات مهم درس را سر کلاس در کتاب درسی یادداشت میکنم.ابتدا متن کتاب را کامل مطالعه میکنم.تحلیل و ترجمه آیات مهم را مطالعه میکنم.روش مطالعه و استفاده از منابع آموزشی کانون:از کتاب آبی پیام‌های آسمان استفاده میکنم.اول در...
 • ملینا جهانیان بهنميرى
  ملینا جهانیان بهنميرى - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  در آزمون‌های کانونبه سؤالات درس پیام‌های آسمان8از ده پاسخ میدهم.روش مطالعه:قبل از تدریس معلم، درس را پیش‌خوانی میکنم.بعد از تدریس معلم کتاب درسی را به دقت میخوانم.بعد کتاب کار کانون را مطالعه میکنم.پنج‌شنبه قبل از آزمون تست کار میکنم.روش مطالعه و استفاده از منابع آموزشی کانون:از کتاب‌های کار و آب...
 • امیرمهدی محمدنژاد
  امیرمهدی محمدنژاد - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.ابتدا نکات جزوه دبیر را مطالعه می کنم و آن ها را در حاشیه کتاب مینویسم.سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می کنم و نکات مهم آن را برای خودم یادداشت می کنم.پس از تسلط به مطالب درس، از روی کتاب آبی کانون تست زمان دار حلمی کنم.تلاش می کنم تا ارتباط ب...
 • محمد مهدی همتی
  محمد مهدی همتی - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  من در این درس ب 7 سوال از 10 سوال پاسخ می دهم.درس انتخابی من پیام های آسمانی است. که در آن موفق هستم و میخواهم روش مطالعه ام را توضیح دهم. مطالعات یک درس حفظ کردنی است بنابراین طبق توضیحات پشتیبانم، در روز قبل از اینکه معلم این درس را در مدرسه تدریس کند. دروس را پیشخوانی میکنم که برای روز بعد از ...
 • آیلین قاسم پور
  آیلین قاسم پور - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  *روش مطالعه درس: پیام های اسمانیمن به سوالات این درس در آزمون‌های کانون به 8 سوال از 10 سوال پاسخ می دهم.در درس پیام های اسمانی سر کلاس به تدریس معلم توجه بسیار کرده و سعی میکنم در کلاس درس تمام مطالب را فرا گرفته و سپس همان روز در منزل ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه کرده و بعد از آن با اس...
 • هلیا گرگانی
  هلیا گرگانی - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  درس قوی : قرآن و پیام های آسمانیمن به سوالات این درس به 8 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.زمانی‌که معلمم درس میدهد تمام نکات مربوط را یادداشت می‌کنم و وقتی برگشتم نکات را یکبار مرور می‌کنم و بعد سراغ کتاب درسی میروم و لغات عربی را حفظ می‌کنم و بعد آیه به آیه می‌خوانم و معنی می‌کنم بعد از این کارم سرا...
 • امیر حسین عاشقیان
  امیر حسین عاشقیان - روش مطالعه درس پیام آسمانی نهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  من به سوالات این درس به 8 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.در درس پیام پیشرفت خوبی داشتم. درس بیشتر حالت توصفی داشت. سعی میکردم در درس پیام ابتدا بعد از کلاس یکدور از کتاب ابی از خودم امتحان بگیرم بعد از این کار شروع به مطالعه خط به خط و مرور با درس نامه میکردم. یکی از مناع خیلی خوابی که بمن کمک کرد ک...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه