هنر

نفرات برتر در آزمون 8 اسفند

کلکسیون روش های مطالعه

 • گلشن اسکندری
  گلشن اسکندری - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )
  اول از همهمتن کتابرا چندین بار می‌خوانم تمام لغات آن‌را حفظ می‌کنم. برایتثبیت بیشترآرایه های ادبی همه شعرهای داخل کتاب را کار می‌کنم و بعد از آن کتابتست بیشترکار می‌کنم.در دورانجمع بندی از کتاب‌های آبیکانون استفاده می‌کنم.
 • محمد حنظل عیدانی
  محمد حنظل عیدانی - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : شنبه 3 فروردین 1398 )
  محمد حنظل عیدانی با تراز 6168 در درس ادبیات از روش مطالعه اش می گوید :من در این درس ابتدا از روی کتاب مطالعه می کنم و بعد تاریخ ادبیات را می خوانم و مرور می کنم، هم تاریخ ادبیات جدید و هم مطالب قبلی را. برای قرابت معنایی از کتاب آبی کانون استفاده می کنم و خلاصه ها و مفاهیم ابیات را مرور می کنم. ر...
 • امیرشایان صدرزاده
  امیرشایان صدرزاده - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : شنبه 3 فروردین 1398 )
  امیرشایان صدرزاده با تراز 6257 در درس ادبیات از روش مطالعه اش می گوید :من حتما کلمه ها را داخل دفترچه ای می نویسم و از روی دفترچه چندبار مرور می کنم و نکات ادبی را داخل دفترچه می نویسم و سپس تست های مربوط به مطالب را می زنم.
 • هانیه جعفری
  هانیه جعفری - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )
  هانیه جعفری با تراز 6002 در درس ادبیات از روش مطالعه‌اش می‌گوید:من مطالعه‌ی ادبیات را در برنامه‌ی هر روزم دارم، هر روز می‌خوانم و تست قرابت معنایی و آرایه می‌زنم. این برنامه‌ی ثابت من است.
 • نرگس نیکپور
  نرگس نیکپور - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )
  رشد در درس ادبیات از -12 درصد به 73 درصدکتاب درسی را دقیق مطالعه میکنم و سوالات کتاب را حل میکنم و اگر مشکلی داشتم به کتاب های کمک درسی و کتاب کار مراجعه میکنم و بعد از ان تست میزنمدرسنامه های کتاب ابی را مطالعه میکنم و سه مرتبه تست میزنم جهت امادگی برای سوالات گواه و انهایی را که مشکل داشتم در د...
 • فاطمه الهی
  فاطمه الهی - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  من برای این درس خیلی تست می‌زنم و مطالعه‌ی این درس را هر روز در برنامه‌ام دارم تقریبا 2 ساعت برایش وقت می‌گذارم.. ابتدا لغت‌ها و گروه‌های املایی را می‌خوانم و بعد سراغ تست‌زنی می‌روم.
 • طاهره فهیم
  طاهره فهیم - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
  ابتداکتاب درسی رادقیق مطالعه کرده وسپس به سراغ کتاب تست می روم.کتاب درسی را بادقت مطالعه میکنم وادبیات راهرشب دربرنامه ی درسی ام قرارمی دهم نکات مهم وکلیدی تست هارا هایلایت ودردفتری یادداشت می کنم تایک خلاصه مفید برای دوران جمع بندی داشته باشم.
 • نیما طهماسبی رفد
  نیما طهماسبی رفد - روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )
  چند از ده:6ابتدا متن کتاب درسی و مبحثی که میخواهم بخوانم را بصورت پاراگراف پاراگراف میکنم و روزنامه وار میخوانم وسپس به صورت مفهومی تر و دقیق تر میخوانمنحوه استفاده از زرد عمومی ادبیات :کتاب زرد عمومی ادبیات بسیار مفید وبر دارنده نکات بسیار عالی برای تست کار کردن موثر است ومن بیشتر پیشرفتم در درس...
 • حسین یزدی
  حسین یزدی - روش مطالعه درس دین و زندگی چهارم دبیرستان (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )
  من این درس را در آزمون های به طور میانگبن 7 از 10پاسخ می دهم.1-در این درس ابتدا لغت را مطالعه میکنم سپس متن درس را و در مرحله بعدی قواعد را با دقت میخوانم 2-بعد از تسلط روی قواعد،سعی میکنم مباحث آن را روی متن اجرا کنم. 3-زمانی که به این نتیجه برسم روی این درس تسلط دارم از روی کتاب آبی کانون تست م...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه