انسانی نظام قدیم

کلکسیون روش های مطالعه

 • محمد ذوالفقارزاده
  محمد ذوالفقارزاده - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من درس ادبیات اختصاصی را 60 درصد زدم.برای تاریخ ادبیات از خلاصه استفاده می کردم.برای آرایه و قرابت به صورت مستمر و مداوم تست می زدم.برای لغت هم بیشتر تست می زدم.در این درس کتاب آبی قلم چی به من کمک زیادی کرد.
 • محمدحسن نظری
  محمدحسن نظری - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من درس ادبیات اختصاصی را 80 درصد زدم.برای تاریخ ادبیات از خلاصه استفاده می کردم. به طور ثابت و مداوم از آرایه تست می زدم.کلمات ایهام دار را مطالعه می کردم. عروض و قافیه را خیلی دوست داشتم.در مبحث قرابت هم به صورت مداوم تست می زدم.
 • امیر نظریان
  امیر نظریان - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  من این درس را به صورت موضوعی می خواندم.تاریخ ادبیات و زبان فارسی را در بهترین ساعت مطالعه ی خود، مطالعه می کردم.برای بخش های آرایه و قرابت معنایی، از سال های پایه کار کرده بودم و بنابراین در پیش دانشگاهی مشکل چندانی در این دروس نداشتم و به نظرم قرابت معنایی نیازی به تست زدن ندارد.برای عروض و قافی...
 • محمدحسن نظری
  محمدحسن نظری - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من این درس را 70 درصد زدم.در این درس آیات را بیشتر می خواندم. نکات تست ها را در حاشیه کتاب می نوشتم. ارتباط بین آیات و متن را می یافتم.
 • امیر نظریان
  امیر نظریان - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  این درس در برنامه ی روزانه ی من قرار داشت. هر روز نکات یکی از دروس را می خواندم و در آخر هفته دروس خوانده شده را دوره می کردم.
 • مهرزاد مکی زاده
  مهرزاد مکی زاده - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من این درس را در کنکور 76 درصد زدم.ابتدا نیم ساعت آیات را حفظ می کردم و پیام های آیات را برای خودم بازگو می کردم.یک ساعت بعد متن درس را مطالعه می کردم و می فهمیدم کدام قسمت ها برای طراحی سوال مناسب ترند.
 • سیدحسین عابدی
  سیدحسین عابدی - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من این درس را 57 درصد زدم.روی کتاب درسی تمرکز داشتم و تعداد زیادی تست ترکیبی حل می کردم.
 • پژمان صادقی
  پژمان صادقی - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من این درس را 78 درصد زدم.در این درس آیات را حفظ بودم و این به من بسیار کمک کرد.متن های کتاب درسی را به طور کامل می خواندم.
 • امیر صفی زاده
  امیر صفی زاده - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 8 مهر 1397 )
  من این درس را در کنکور 65 درصد زدم.ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس به سراغ پیام آیات می رفتم و نکات کلیدی را یادداشت می کردم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه