انسانی نظام جدید

کلکسیون روش های مطالعه

 • الهام جبارخلجی بناب
  الهام جبارخلجی بناب - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  الهام جبارخلجی بناب از شهر بناب- تراز 6340- روش مطالعه درس اقتصاددر ابتدای تابستان این درس را با 2 از 10 شروع کردم و در آزمون جمع بندی تابستان توانستم 10 از ده پاسخ دهم و در آزمون های طول سال هم این 10 از ده را حفظ و تثبیت کردم.روش مطالعه:یکی از کتابهای بسیار عالی کانون که به جرات میتوانم بگویم د...
 • مریم صفری
  مریم صفری - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.روش مطالعه:من در درس‌‌اقتصاد که از درس های یادگرفتنی و تمرینی می‌باشد و نیاز به تمرکز داردهمیشه طبق مشاوره و برنامه‌ریزی پشتیبانم ابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنمسپس به سراغ کتاب‌های آبی و جامع کانون (قلم‌چی) می روم و سعی می‌کنم با استفاده از ای...
 • عسل اثنی عشری
  عسل اثنی عشری - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.1-درس هر روز را همان روز مطالعه می‌کنم.2-در مرحله بعدتست هایکتاب آبی کار می کنم.3-تست ها و آزمون ها را تحلیل می کنم.
 • فائزه عطایی
  فائزه عطایی - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.1-کتاب درسیرا با دقت می خوانم. 2-تست ها را کامل می زنم. 3-آزمون ها را تحلیل میکنم. 4-ساعت مطالعه این درسرا افزایش دادم.
 • بهاره محبوبی نیا
  بهاره محبوبی نیا - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
  چند از ده خود را در این درس از 3 به 8 رساندم.1- مطالعه خط به خط کتاب را دارم. 2-مطالعهدرسنامهکتاب آبی 3-تعداد تست را بیشتر کردم. 4-نکات مهم را یادداشت می کنم. 5-تست های مهم را علامتدار می کنم و هر بار قبل از آزمون مرور می کنم. 6-از کتاب آبی کانون استفاده زیادی می کنم.
 • زهرا   قائدی
  زهرا قائدی - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )
  پیشرفت اقتصاداز 5 به 9 رسیدم.من برای مطالعه ی درس اقتصاد از کتاب آبی کانون استفاده می کنم و به نظر من درصد هایی که در این درس در آزمون ها بدستا می آورم مدیون کتاب آبی هستم.و این که اقتصاد درسی است که بدون کتاب کمک آموزشی نمی توان آن را به طور کامل فرا گرفت.من در خواندن درس اقتصاد اول درس نامه ی ک...
 • علی نظری کاکاوندی
  علی نظری کاکاوندی - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
  من در درس اقتصاد10از10را میزنم.تقریبا در همه دروس وضعیت مناسبی دارم با اینکه من سال گذشته کنکور تجربی شرکت کردم و البته در درشته تجربی هم جز برتر های کانون بودم 5سال که عضوکانون هستم امسال برمبنای علاقه خودم امسال تصمیم گرفتم در گروه انسانی شرکت کنم من مطالعات غیر درسی زیادی در حوزه علوم انسانی د...
 • مهدیه شمس تبار
  مهدیه شمس تبار - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )
  روش مطالعه در درس اقتصاد:من در این درس8سوال از10سوال را پاسخ م یدهم.روش مطالعه ی من به این صورت است که ابتدا درس را پیش مطالعه می کنم تا در حین درس دادن مدرس فهم بهتری از درس داشته باشم.ازنمونه سوال دبیران همیشه استفاده می کنم پس از تدریس معلم آن را درخانه مرور میکنم واز کتاب های آبی وسه سطحی با ...
 • امید ابراهیمی
  امید ابراهیمی - روش مطالعه درس اقتصاد (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم.ابتدا با مطالعه درسنامه کتاب آبی کانون بر مبحث مورد نظر مسلط میشوم (در این درسنامه ، هیچ نکته ای از قلم نیافتاده است .) سپس به سراغ تست های آن میرومچینش سؤالات در کتاب آبی کانونبه صورتی هدفمند است و تمام تیپ های سوالات را پوشش داده است و باعث آ...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه