تجربی نظام قدیم

جدیدترین مطالب تجربی نظام قدیم

موارد بیشتر

کلکسیون روش های مطالعه

 • امیررضا براتی
  امیررضا براتی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  موضوعی خواندن بهترین روش برای این درس است. در مباحث قرابت معنایی، زبان فارسی و آرایه های ادبی تمرکز بیشتر من بر روی تست زدن بود.در مباحث املا، لغت و تاریخ ادبیات بیشتر بر روی خواندن و حفظ کردن تاکید و تمرکز داشتم.
 • امیررضا براتی
  امیررضا براتی - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  در این درس ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را با دقت می خواندم و سپس تعدادی تست می زدم.پس از تسلط به مطلب، از خودم آزمون می گرفتم تا ایراداتم مشخص شود.
 • پریسا کفایتی-8 سال کانونی
  پریسا کفایتی-8 سال کانونی - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 19 آبان 1397 )
  من این درس را در آزمون ها 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا متن کتاب درسی و ترجمه متن را می خوانم و سپس قواعد درس را بررسی می کنم.درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم و تست می زنم. سپس پاسخ تشریحی سوالات را بررسی می کنم.تست های مهم را نشان دار می کنم تا در دوران جمع بندی از آن ها استفاده کنم.برای جمع بندی م...
 • امیررضا براتی
  امیررضا براتی - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  در این درس اولویتم روی خواندن و مطالعه ی مطالب بود و تعداد کمی تست می زدم.کتاب درسی در این درس اولویت دارد.
 • علی بزرگ زاده
  علی بزرگ زاده - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : سه شنبه 3 مهر 1397 )
  من این درس را در کنکور 75 درصد زدم.هر دو روز یک درس را می خواندم.ابتدا کتاب درسی را می خواندم و سپس تست کنکور می زدم و برای هر سوال به کتاب درسی مراجعه می کردم.نکات مهم را نشان دار می کردم و اگر جدید بودند حاشیه نویسی می کردم.
 • علی بزرگ زاده
  علی بزرگ زاده - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 3 مهر 1397 )
  من این درس را در کنکور 96 درصد زدم.هر روز دستور عربی را می خواندم و تست می زدم و با آزمون های کانون پیش می رفتم.در تست ها گزینه ها را تجزیه را تجزیه می کردم.هر دو روز یک درک مطلب حل می کردم.هر شب 10 تست ترجمه می زدم.
 • علی بزرگ زاده
  علی بزرگ زاده - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  من این درس را در کنکور 100 زدم.این درس از 4 بخش تشکیل شده است.برای لغات ابتدا تست می زدم و لغات را از داخل تست یاد می گرفتم.برای گرامر ابتدا درسنامه را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست می زدم.از تابستان، هر دو شب یک درک مطلب و یک کلوز تست حل می کردم.
 • امیررضا براتی
  امیررضا براتی - روش مطالعه درس زيست‌شناسي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  در این درس ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس به صورت متناوب تست می زدم.ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس تست می زدم.پس از تست زدن، کتاب درسی را مجددا می خواندم اما این بار به صورت عمیق تر مطالعه می کردم.در این درس تمرکز اصلی و تاکیدم بر روی مطالعه ی کتاب درسی بود.
 • امیررضا براتی
  امیررضا براتی - روش مطالعه درس فيزيك (زمان ارسال : پنج شنبه 5 مهر 1397 )
  ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را با دقت می خواندم و سپس تعداد زیادی تست می زدم.در پایان برای ارزیابی خود، از خودم آزمون می گرفتم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه